Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Biosfärföreningen bjöd in förskolorna i Götene kommun till tioårsfirande

Pollinerande insekter är i dag hotade världen över, vilket påverkar världens livsmedelsförsörjning och den biologiska mångfalden. Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle verkar för att öka medvetandet om hotet mot våra pollinerare. För att uppmärksamma frågan bjöds förskolor i Götene, Lidköping och Mariestad in till en gemensam insats I samband med biosfärområdets tioårsfirande. 

Tre förskolebarn står bredvid ett egenbyggd insektshotell som är uppsatt på en trädstam. Förstora bilden

Tillsammans byggde deltagande förskolor mer än 50 nya insektshotell. De sattes upp runtom i biosfärområdet i samtliga tre kommuner. I Götene kommun har det satts upp insektshotell på flera olika platser. Den 10 maj visade barn från Västerby förskola stolta upp sitt hotell i Brännaskogen för lokaltidningarna och Biosfärföreningen.

Det behövs för bland annat vildbin och vi tyckte att detta var ett spännande uppdrag att göra ihop med barnen”, säger förskolelärare Annika Lund.

Världens pollinatörer står för ekotjänster värda över 5000 miljarder kronor. När människor bygger hus och asfalterar tidigare naturmarker har bin och insekter svårt att hitta bon. Med denna kunskap gick förskolorna i de tre kommunerna ihop och byggde insektshotell för att hjälpa pollinerare. Personal och barn byggde träramar som de sedan fyllde med diverse material de hittade i naturen. Allt från kottar och mossa till stubbar som det borrades hål i. Nu hoppas de att insekterna ska trivas.

Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle vill uppmana fler människor att sätta upp insektshotell. Du kan till exempel sätta upp dem i din trädgård eller på balkongen.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!