Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Avverkning av granar på grund av granbarkborre i Bränna- och Stjälkaskogen

Vi har tyvärr fått nya angrepp av granbarkborre i flera av våra kommunala skogar. Angripna granar måste tas ned. Vi ber om förståelse för att träden måste avverkas. Avverkningen har redan påbörjats.

Förstora bilden

Illustration av granbarkborre samt gnagda gångar. K. Ringdahl. Klicka på bilden för att förstora.

Tyvärr har vi upptäckt nya angrepp av granbarkborre i Brännaskogen och Stjälkaskogen. Fler områden kan tillkomma. Samtliga angripna granar kommer att tas ned så snart som möjligt.

Granbarkborre

Det finns cirka 90 arter av barkborrar i Sverige, granbarkborren är den enda som kan döda stora och friska granar. Granbarkborren är fyra millimeter lång och är den insekt som gör mest skada på våra granskogar.

En gran som blir stressad, vid till exempel torka, sänder ut en viss doft som granbarkborrar uppfattar. Hanen söker sig till den stressade granen och borrar sig in i den, granen svarar med att försöka dränka borren i kåda. Barkborren kallar då på sina artfränder med en doft, ett feromon, som den tillverkar med hjälp av granens kåda. Hanar i närheten kommer och gnager sig in i barken och granen fortsätter producera kåda men tappar efter ett tag förmågan och kommer så småningom att dö.

Gnager gångar under barken

Hanarna kallar dit honor som gnager en ”modergång” bakom barken. Ägg läggs i gångens sidor och larverna gnager sig sedan vinkelrätt från modergången innan de förpuppas efter 5-6 veckor. Efter ca en vecka kläcks de nya granbarkborrarna som stannar några veckor under barken för att äta och växa till sig. Dessa baggar kan sedan söka upp en ny stressad gran eller gräva ner sig i marken för att övervintra.

Granbarkborren är en sällsynt art i naturskogar. Den gynnas av traditionellt skogsbruk med granplanteringar över stora ytor och träd i samma ålder. Genom att ha en skog som varierar i artsammansättning och ålder kan man minska risken för större angrepp av granbarkborre. Det är även viktigt att inte lämna större mängder färsk död gran i skogen. Stormfällen, svampangrepp, rotröta samt torka är naturliga inslag som kan stressa granar och på sikt locka till sig granbarkborre.

Läs mer om granbarkborre och granrost på Skogsstyrelsens hemsida (Öppnas i nytt fönster). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förstora bilden

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!