Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Avdrivningsjakt på hjort i Hällekis

I början av januari 2023 kommer en så kallad avdrivningsjakt på dovhjort att genomföras i Hällekis tätort. Syftet med jakten är att skrämma bort hjortarna från samhället.

Förstora bilden

Foto Adrian Braekke

Jakt på dovhjort sker vanligtvis på markområden längre från bebyggelse. Men en utökad jakt av dovhjort på Kinnekulle har inneburit att ännu fler flockar och individer av dovhjort har dragit sig in mot Hällekis tätort och utgör idag ett stort problem då hjortarna uppehåller sig i trädgårdar och befinner sig på vägarna.

Därför kommer kommunens jägare, angränsande jaktlag samt dovhjortskommittén att genomföra en så kallad avdrivningsjakt i Hällekis i början av januari 2023. Exakta datum kommer inte släppas för att minska risken för störningar.

Vad är en avdrivningsjakt?

Avdrivningsjakt är ett sätt att skrämma bort djur från särskilda områden.

Detta görs i särskilda lägen då djuren exempelvis orsakar stor skada eller utgör en trafikfara i områden i direkt anslutning till en tätort.

Avdrivningsjakten går till så att en kedja av människor går genom samhället och driver ut djuren ur samhället. Även hundar kan används. Det innebär att det under en avdrivningsjakt kan väsnas mer än vanligt i samhället, med såväl människorop som hundskall.

Jakt inne i Hällekis tätort

För att komma till rätta med problemet med dovhjort inne i Hällekis har kommunen utökat jakträtten för angränsade jaktlag och under jaktsäsongen kommer jakt även att bedrivas inne i Hällekis. Syftet är att skrämma bort hjortarna från tätorten.

Jakten kommer att bedrivas på ett sådant sätt så att det inte utgör någon fara eller stör Hällekisbornas normala vanor. Jakten kan dock innebära mer ljud inne i samhället än normalt. Insatserna för att skrämma bort dovhjortarna är igång.

Frågor

Vid frågor är du välkommen att kontakta Fredrika Klang Schönborg, kommunekolog

Telefon: 0511-38 62 33

E-post: fredrika.klang-schonborg@gotene.se


Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!