Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Åtgärder på ledningar för avlopp i Nordskog 3a, Källby

Publicerad: klockan

I det nybyggda området Nordskog 3a i Källby har deformationer på avloppsledningarna hittats i samband med att området besiktigats. Åtgärder kommer att göras under våren för att allt ska bli i bra skick och vatten och avlopp kommer att kunna användas som vanligt under hela tiden.

Det har i samband med besiktningar och efterkontroller i det nybyggda området Nordskog 3a konstaterats att omkring hälften av spill- och dagvattenledningarna behöver åtgärdas. Som det ser ut nu kommer åtgärderna att göras på samma sätt som man gör när man renoverar ledningar i ett befintligt, äldre bostadsområde. Man gräver upp en liten bit i taget och de boende kan använda VA precis som vanligt. Husbyggnation kommer att kunna pågå under tiden, trafiken löses provisoriskt efterhand. ”Renoveringsjobbet” beräknas ta runt 3 månader. Planen just nu är att göra detta under våren eftersom vi är på väg in i månader med risk för fruset i marken.

Byggnation av området har skett i två steg med två olika entreprenörer. Först byggdes VA-ledningarna. När de var klara byggdes gator och gångvägar. I princip alla VA-ledningar ligger under gator och gångvägar, som det är brukligt. 

Alla ledningar har filmats under de gångna veckorna för att få reda på omfattning och deformationsgrad. Filmmaterialet granskas nu och bedömningar ska göras om både vad som kan ha orsakat detta samt vilka specifika åtgärder som behövs för att säkra ledningarnas funktion över tid. Området är byggt för att hålla över väldigt lång tid och då måste vi säkerställa att allt är som det ska när området är nytt.

Den 1 september öppnades området efter att byggnationen var avslutad. Sex tomter är sålda i området och flera är reserverade. Alla som köpt tomt i området är informerade.

Vid frågor kontakta

Åsa H. Karlsson
Kommunutvecklare
Telefonnummer: 0511- 38 60 28
E-post: asa.h.karlsson@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!