Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Angrepp av granbarkborre i Brännaskogen och vid Bölaholm

På grund utav angrepp av granbarkborre i Brännaskogen och vid Bölaholm kommer gallring utföras i området.

Förstora bilden
På grund utav angrepp av granbarkborre på ett antal granar i Brännaskogen och vid Bölaholm kommer det i slutet av februari till början av mars att utföras gallring av granarna. Efter arbetet att ta bort de angripna granarna genomförs även en gallring omkring de angripna området.Målet är att gynna och friställa ädellöv då vi har fina små ekar i området. Kommunen kommer spara blommande träd och buskar som körsbär och sälj.

Karta över det berörda området

  • Röd markering på kartan-de angripna granarna
  • Grön markering på kartan-gallring i anslutning till de angripna området.

Kontakt

Karolina RIngdahl, Kommunekolog
Telefon: 0511-38 62 32
E-post: karolina.ringdahl@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!