Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Skolskjutsar vid skolavslutningen 12 juni 2020

Publicerad: klockan

Skolskjutsar för skolavslutningen i Götene fredagen den 12 juni 2020

bussar
Prästgårdsskolan

Avslutningen sker på skolan.
Morgonresorna går enligt tidtabell.


Förskoleklass – årskurs 5 09.00-10.30 
Årskurs 6 Lediga

Nobina 222

10.35

Prästgårdsskolan - Månstorp - Holmestad - Lillängen - Abberyd -
Smedstorp - Brännebrona - Höjentorp - Boaliden - Kårtorp -
Kinne-Vedum

Synnergrens buss 5

10.35

Prästgårdsskolan - Lars-Olofsgården - Vättlösa - Fårvalsslätten -
Svenstorp - Hallebo - Kinne-Vedum

Lidköpings taxi

10.35

Prästgårdsskolan - Kestad

Källby Gård

Avslutningen sker på skolan.
Morgonresorna går enligt tidtabell.

Förskoleklass – årskurs 5 08.10-10.15

Årskurs 6 Lediga

Lidköpings taxi

10.15

Källby Gård - Skeby - Karstorp - Källby Kyrka - Sjöåsen - Blomberg - Trolmen


Lundabyn

Avslutningen sker på skolan.
Morgonresorna går enligt tidtabell.


Förskoleklass – årskurs 5 09.00-10.30
Årskurs 6 Lediga

Lundsbrunns buss 2

10.35

Lundabyn - Sunträlje - Hökaskog

Synnergrens buss 1

10.35

Lundabyn - Myråsen - Råsten - Skattegården - Mariedal


Ljungsbackenskolan

Avslutningen sker på skolan.
De tidiga bussarna går enligt tidtabell, den sena bussen är inställd.


Förskoleklass – årskurs 5 08.20-09.40
Årskurs 6 lediga

Synnergrens buss 3

09.50

Ljungsbackenskolan - SIL - Haggården - Kinne-kleva - Husaby - Martorp - Sannebo - Göttorp


Hällekis skola

Avslutningen sker på skolan.
Morgonresorna går enligt tidtabell.


Förskoleklass – årskurs 5 09.00-10.30
Årskurs 6 Lediga

Nybergs buss 4

10.35

Hällekis skola - Skagen - Österplana - Fullösa - Brokvarn

Synnergrens buss 3

10.35

Hällekis skola - Gössäter - Forshem - Österäng - Årnäs

Lidköping taxi

10.35

Hällekis skola - Hällekis säteri - Medelplana


Liljestensskolan

Avslutningen sker på skolan.
Morgonturerna går enligt tidtabell.


Årskurs 7 – årskurs 8   08.20-09.45
Årskurs 9 är lediga

Nobina 106

10.15

Götene busstation - Göttorp väg 44 - Skälvum - Källby

Nobina 222

09.50

Liljestensskolan - Holmestad - Svenstorp - Lillängen -
Brännebrona - Boaliden - Kinne-Vedum

Lundsbrunns buss 2

09.50

Liljestensskolan - Lars-Olofsgården - Vättlösa -
Björkdalen - Fårvallsslätten - Hökaskog - Lundabyn

Synnergrens buss 1

09.50

Liljestensskolan - Sunträlje - Lundabyn - Myråsen - Mariedal

Lidköpings taxi

09.50

Liljestensskolan - Fullösa – Brokvarn

Synnergrens buss 3

09.50

Liljestensskolan - Kinne-Vedum - Tåstorp - Kestad - Haggårdsvägen - Törnsäter - Stenrödjan - Nordskagen - Kollagret - Gössäter - Hällekis skola - Gössäter - Österäng - Årnäs

Nybergs buss 4

09.50

Liljestensskolan - Kinne-Kleva - Husaby - Källby - Blomberg - Västerplana - Medelplana - Hällekis


Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!