Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Skolinspektionen tydliggör att rektorerna har agerat korrekt gällande elevers ledighet

Publicerad: klockan

Skolinspektionen klargjorde på onsdagens kommunstyrelsemöte att rektorerna i Götene kommun har agerat korrekt gällande beslutet att inte bevilja systematisk ledighet från skoltid.

Götene kommuns rektorers beslut om att inte längre bevilja systematisk ledighet har ifrågasatts av kommunens politiker. Därför bjöds Hans Enckell från Skolinspektionen in till kommunstyrelsen för att reda ut vad som gäller angående rektorernas beslutanderätt över elevers ledighet.

Rektorernas beslut baseras på de vägledningsdokument som Skolverket har tagit fram för att förtydliga skollagen. I dokumentet om frånvaro och ledighet framgår det att det är rektorerna som beslutar om elevers ledighet och att det inte är tillåtet att ge systematisk ledighet för exempelvis kulturskoleverksamhet eller idrottsverksamhet.  Hans Enckell tydliggjorde att rektorerna i Götene kommun har agerar korrekt enligt sitt uppdrag som statliga myndighetsutövare. Frågan om beviljande av elevers ledighet är alltså ingen politisk fråga och därför inget som det kan fattas ett politiskt beslut om enligt Skolinspektionen.

Vid frågor kontakta:

Olle Isaksson
Chef sektor välfärd
E-post: olle.isaksson@gotene.se
Telefon: 0511-38 60 72

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!