Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Skolinspektionen på besök i Götene

Publicerad: klockan

Skolinspektionen granskar just nu Götenes för- och grundskolor för att säkerhetsställa att barn och elever ges de förutsättningar för lärande som de har rätt till. Resultatet för hela kommunen förväntas vara klart i mitten av juni och därefter har verksamheterna en viss tid på sig att rätta till de brister som finns.  

Under ett antal veckor har skolverksamheten i Götene haft besök av Skolinspektionen. Det är den myndighet som har till uppgift att kontrollera all skolverksamhet, något de gör genom olika former av tillsyn. I Götene pågår just nu det som kallas regelbunden tillsyn. Det är en tillsyn som görs vart femte år och som innebär att alla grundskolor och förskolans verksamhet granskas.

Skolinspektionen granskar att lagar, regler och läroplaner följs i syfte att barn och elever ges de förutsättningar för lärande som de har rätt till. Vid tillsynen granskar Skolinspektionen dokument, besöker skolor och intervjuar personal, chefer, elever, föräldrar och politiker.

Efter besöket skriver inspektionen en rapport. I rapporten görs en beskrivning av verksamheten och vilka brister som finns. I Skolinspektionens uppdrag ingår inte att lyfta fram det som fungerar bra.

Varje grundskola får en egen beslutsrapport och förskolorna får en gemensam.  Kommunen får ett beslut om verksamheten som helhet. Besluten för skolorna och förskolan kommer fortlöpande under våren medan det som gäller för hela kommunen beräknas vara klar i mitten av juni. Efter att dessa lämnats får den som är ansvarig för verksamheten en viss tid på sig att rätta till de brister som finns.

Mer information om hur granskningen går till finns på www.skolinspektionen.se (öppnas i nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Har du frågor kontakta:

Susanna Ward Jonsson, kommunutvecklare pedagogisk verksamhet
e-post: susanna.wardjonsson@gotene.se
telefon: 0511-38 62 62

Olle Isaksson, skolchef
e-post: olle.isaksson@gotene.se
telefon: 0511-38 60 72

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!