Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Prästgårdsskolan & Förskolan Skattkistan fick toppresultat på medarbetarenkäten

Två medarbetare som samtalar vid ett bord.

Resultaten av kommunens medarbetarenkät har sammanställts. Sektor barn och utbildning har väldigt bra resultat och det är något vi är stolta över. Våra skolor och förskolor är arbetsplatser där medarbetarna trivs och kan rekommendera till andra.

Två enheter som sticker ut lite extra är Prästgårdsskolan och förskolan Skattkistan. Det är två enheter som har fått väldigt bra resultat.

Prästgårdsskolan resultat

För Prästgårdsskolan har resultaten förbättrats markant i jämförelse med medarbetarenkäten som genomfördes 2018. Medarbetarna tycker bland annat att organisationens mål har blivit mer tydliga och väl förankrande. Delaktigheten i beslut gällande sitt arbete och samarbetet med sin chef har blivit mycket bättre. Även den psykiska arbetsmiljön visar på tydligt förbättrat resultat och att hälsoproblem är något som tas på allvar. Merparten av medarbetarna skulle rekommendera en vän att söka arbete på sin arbetsplats.

Förskolan Skattkistans resultat

Det som utmärker förskolan Skattkistan är att arbetsplatsen har fortsatt högt resultat. 2018 hade arbetsplatsen väldigt höga och bra resultat. Årets enkät ger samma positiva bild om att medarbetarna trivs väldigt bra på sin arbetsplats och dom allra flesta kan rekommendera arbetsplatsen till en vän. Samarbetet mellan personalen och chefen fungerar väldigt bra och det syns tydligt i svaren.

Höga resultat ges på frågor som ”Min chef tar tillvara min initiativkraft” och ”Jag får stöd av min chef när det behövs”. Skattkistan har även höga resultat när det gäller den psykiska arbetsmiljön och likabehandling. Personalen ger även höga resultat gällande trivsel mellan arbetskamraterna. Man bemöter varandra med vänlighet och respekt. Man upplever sina kollegor som positiva och arbetslagen har ett gott samarbete.

Hur har dessa två enheter arbetat för att få så bra resultat?

Vi har intervjuat rektorer och medarbetare från båda enheterna.

Prästgårdsskolan

Maria Westberg, rektor för enheten, berättar stolt över skolan och hennes medarbetare. Hon vill påpeka att det inte bara är hennes förtjänst som rektor när det gäller resultatet. Hon och medarbetarna är ett vi och inte chef och personal. Alla som arbetar på prästgårdsskolan är viktiga. Alla medarbetare är nyckelpersoner som får tid till att göra det dom är bäst på. En av styrkorna hos enheten är att Maria leder arbetet genom att vara tydlig med ansvarsfördelningen och roller.

Ett exempel på hur Prästgårdsskolan arbetar med tydlighet är att Maria varje vecka skriver ett veckobrev, med vad som är aktuellt för nästkommande vecka, vad som förväntas och syftet med möten och aktiviteter. Trots att skolan har flera byggnader så tar hon en sväng igenom varje hus minst en gång om dagen. Det kan både vara bokade och spontana träffar. ”-Man kan ta den korta snabba vägen till målet men även den längre.” Detta för att skapa ett öppet klimat och tillgänglighet.

I intervju med medarbetare på Prästgårdsskolan är just tydlighet något som uppskattas och har bidragit till bland annat ökad studiero i klasserna, positivare arbetsklimat och gemensamt förhållningssätt på skolan. Medarbetarna upplever även att förbättrad tillgänglighet och uppdatering av gemensamma dokument gjort deras arbete enklare.

Förskolan Skattkistan

När medarbetarna får frågan om varför enheten har så höga resultat, svarar de nästan i kör. Naturliga mötesplatser i byggnaden och respekten för varandra, även om de inte arbetar på samma hemvist så ser de varandra flera gånger om dagen. Detta skapar mer gemensamhet och att alla är kollegor med alla, inte bara sina närmaste kollegor. Enheten har även arbetat mycket med normer och värden tillsammans.

Lena Edholm som är rektor för förskolan Skattkistan, inflikar att medarbetarna är väldigt duktig på att visa omtanke om varandra. Att dom vågar utmana varandra i utveckling och nyttjar varandras olika förmågor och styrkor. Istället för grotta ner sig i eventuella problem så är medarbetarna lösningsfokuserade och har en positiv grundinställning.

Något som medarbetarna också tror ligger till grund för det goda resultatet är att arbetslagen roterar en gång om året. Att inför varje läsårsstart bildas nya arbetslag. Detta skapar en bättre sammanhållning på hela enheten.

Skattkistan vill tipsa om att ha roligt tillsammans, alla måste bidra till den positiva stämningen, i stort och smått.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!