Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Plug Innan-ett projekt för att fler ska få behörighet till gymnasieskolan

Publicerad: klockan

Klicka på bilden för att förstora.Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

Projektet Plug Innan syftar till att fler unga i Västra Götaland ska fullfölja sina grundskolestudier med betyg som ger behörighet till gymnasieskolans nationella program.

Detta vill vi nå genom att utveckla och långsiktigt stärka grundskolors förebyggande och hälsofrämjande arbete i samverkan med andra nyckelaktörer och med fokus på vetenskapligt beprövade metoder och förhållningssätt.

Övergripande mål

Plug Innan är ett projekt vars övergripande målsättning är att utveckla Västra Götalandsregionens skolors arbete med förebyggande insatser för att alla elever ska fullfölja grundskolan med behörighet till gymnasieskolans nationella program.

Långsiktig effekt

Projektet förväntas i förlängningen bidra till att fler unga i Västra Götalandsregionen får en gymnasieexamen och i nästa steg har bättre förutsättningar att ta sig in på arbetsmarknaden.

Mål för deltagande skolor

Deltagande skolor ska utveckla sitt arbete med förebyggande insatser som syftar till att fler elever ska få behörighet till gymnasieskolan.

Samtliga skolor i Götene kommun ingår i projektet.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!