Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Ny modell för rättning av matteprov ska ge likvärdig bedömning i Götenes skolor

Publicerad: klockan

Den första april samlades en grupp av Götene kommuns matematiklärare för att tillsammans rätta sexornas nationella prov i matematik. Det är en ny rättningsmodell som provas för att se till att proven bedöms likvärdigt. 

I vår provar Götene kommun en ny modell för rättningen av de nationella proven i matematik som genomförs i årskurserna 3, 6 och 9. Under en heldag träffas matematiklärare från kommunens olika skolor för att tillsammans rätta proven. Först ut var rättningen av årskurs 6:s nationella matematikprov den första april.

Rättningsmodellen går ut på att lärarna delas in i grupper och tillsammans rättar varsitt delprov. Proven avidentifieras så att lärarna varken kan se elevens namn, vilken skola eleven går på eller om det är en pojke eller flicka som har skrivit provet. Genom att flera lärare hjälps åt att rätta samma delprov får de möjlighet att diskutera hur elevens svar bör bedömas. På så sätt kan en likvärdig bedömning göras av samtliga elevers prov.

Matematikutvecklarna Per Jonåker och Magdalena Arthursson är arrangörerna bakom rättningsdagarna. I januari presenterade de den nya rättningsmodellen för kommunens rektorer och matematiklärare. Därefter utsågs ett antal lärare från varje skola till rättare. Kravet för att bli rättare var utbildning i matematik för den årskurs vars prov som ska rättas.

När samtliga årskursers prov är rättade kommer matematikutvecklarna göra en utvärdering och analys av resultatet av samrättningen. Analysen kommer sedan presenteras för samtliga mattelärare i kommunen den 14 augusti och det kommer även utgöra ett avstamp inför det nya läsåret. Goda exempel kommer att lyftas från de skolor som har lyckats extra bra på vissa delprov. På så sätt får lärarna möjlighet att lära från varandra.
– Det är viktigt att alla matematiklärare får förståelse för elevernas lärande ur ett helhetsperspektiv, från årskurs 1 till 9, för att kunna arbeta med att förbättra resultaten ytterligare, menar Per och Magdalena.

Samrättning av nationella prov i övriga ämnen förekommer i dag inom och mellan några av kommunens skolor. Om de kommungemensamma rättningsdagarna i matematik faller väl ut kommer även kommungemensamma rättningsdagar införas för övriga nationella prov.

Vid frågor kontakta:

Susanna Ward-Jonsson
Kommunutvecklare med inriktning pedagogisk verksamhet
E-post: susanna.wardjonsson@gotene.se
Telefon: 0511-38 62 62

Matematiklärare från Götene kommuns skolor samrättar årskurs 6:s nationella matematikprov

Matematikutvecklarna Per Jonåker och Magdalena Arthursson

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!