Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Nya lokaler anpassade för musikskolan

Publicerad: klockan

Musikskolan flyttar till höstterminen in i Fornängsskolans aula och intilliggande lokaler.

Lokalerna kommer att anpassas till musikskolans undervisning, varje lärare kommer att få ett eget undervisningsrum och det kommer att finnas ett väntrum med möjligheter till fika för väntande föräldrar och elever.

Det kommer att bli tre undervisningsrum i den tidigare vaktmästarbostaden och två rum i den tidigare foajén intill aulan. Man kommer också att använda ett rum i hemkunskapsbyggnaden.

Förhoppningen med de nya lokalerna är att kunna erbjuda bra undervisningsmiljöer för våra elever samt förbättra arbetsmiljön för våra lärare. En samlad musikskola ger också möjlighet för elever att inspireras av varandra när de ser och hör andra musikskoleelever spela och det innebär en tryggare tillvaro för både elever och lärare då de aldrig kommer behöva vistas själva i lokalerna. Detta är en arbetsmiljö- och säkerhetsfråga.

Det ger även musikskolan möjlighet att kunna ta emot fler elever eftersom mindre av lärarnas tid kommer att gå åt till resor.

Mer information

Lena Lyresten, Enhetschef
Telefon: 0511-38 60 61
E-post: lena.lyresten@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!