Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Nya lektionstider för musikskolan

Publicerad: klockan

Från och med höstterminen 2014 kommer musikskolans verksamhet att bedrivas på eftermiddagar och kvällstid.

Från och med höstterminen 2014 kommer musikskolans verksamhet att bedrivas utanför skoltid. Detta innebär att musikskola kommer att erbjudas på eftermiddagar och kvällstid.

Anledningen till denna förändring är att skolan måste kunna säkerhetsställa att alla elever får den garanterade undervisningstid de har rätt till enligt skollagen i respektive ämne samt att alla elever når de kunskapskrav som finns. Detta är något som har varit svårt för skolan att garantera då musikskolans verksamhet har varit schemalagda på lektionstid, vilket har resulterat i hög och regelbunden frånvaro från en viss lektion. 

De lokaler som idag används för musikskolan på Fornängsskolan kommer inte att användas under läsåret 2014/2015 på grund av att skolan byggs om. Orkesterverksamheten kommer därför att vara i andra lokaler, vilka meddelas senare.

Om frånvaro och ledighet från Skolverket

I en juridisk vägledning som Skolverket har tagit fram om elevers frånvaro och ledighet från lektionstid står följande:

"I grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan får rektorn bevilja en elev kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. [...] Exemplifieringarna [...] anger ledighet vid enstaka tillfällen, dvs. en ledighet för enskild angelägenhet som avser en kortare eller längre ledighet men som är avgränsad i tid. Där ges ingen antydan om att det kulle kunna handla om en "systematisk" ledighet som sträcker sig över en hel termin eller ett helt läsår.

Det finns inget utrymme för att generellt medge att t.ex. kulturskoleaktiviteter eller andra aktiviteter som elever deltar i vid sidan av skolarbetet, som t.ex. olika idrottsaktiviteter, ska utgöra grund för ledighet för enskild angelägenhet."

Har du frågor, vänligen kontakta:

Olle Isaksson, sektorchef Välfärd Telefon: 0511-38 60 72 E-post: olle.isaksson@gotene.se

Lena Lyresten, enhetschef för musikskolan Telefon: 0511-38 60 61 E-post: lena.lyresten@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!