Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Liljestensskolan går över till distansundervisning resten av terminen

Från och med tisdag den 15 december övergår högstadieskolan Liljesten till distansundervisning för samtliga årskurser resten av höstterminen. Skolan är inte mer utsatt för smitta än andra skolor men skolledningen vill på detta sätt bryta smittkedjor för tonåringar och skolpersonal och på så sätt bidra till en minskad samhällsspridning av covid-19.

Liljestenskolans fasad och entré.Förstora bilden

Liljestensskolan. Klicka på bilden för att förstora.

Skolledningen i Götene kommun har beslutat att vi från och med tisdagen den 15 december kommer att genomföra distansundervisningen för elever som går på Liljestensskolan.

Det handlar inte om att Liljestensskolan har en större smittspridning än på övriga skolor, men vi har ändå möjligheten att bryta smittkedjorna för våra tonåringar och för personal på skolan och vi vill bidra till detta.

Vad innebär distansundervisning?

Distansundervisning innebär att eleverna får ta del av undervisningen, enligt ordinarie schema, genom att ansluta till lärarledda lektioner på datorn alternativt får arbeta hemifrån med uppgifter som de fått.

Det kommer inte att serveras någon lunch.

För barn som av någon anledning har behov av lärarledd lektion på plats, kommer handledare och vårdnadshavare ha kontakt.

Alla måste bidra till att bryta smittspridningen i samhället

Att besluta om distansundervisning är en drastisk åtgärd, en väg vi har valt att ta för att bidra till att bryta den smittspridning som finns i vårt samhälle. Elever och vårdnadshavare är otroligt viktiga i detta arbete.

Vår förhoppning och vädjan är att vårdnadshavare ser till att deras ungdomar är hemma så mycket som möjligt, både resten av terminen och under julledigheten, för att bidrar till att inte sprida smittan på fritiden.

På detta sätt hoppas vi kunna starta upp en ny termin den 11 januari, där vi kan se fram mot en vårtermin med friska elever och personal på plats.

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta

Leif Lagergren
Skolchef
Telefon: 0511-38 60 72
E-post: leif.lagergren@gotene.se

Den här nyheten är relaterad till coronaviruset. Informationen i nyheten är baserat på det aktuella läget vid publicering och kan sluta vara aktuellt om läget förändras. Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna på www.gotene.se/coronaviruset

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!