Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Lärare vidareutbildas i genrepedagogik

Publicerad: klockan

Klicka på bilden för att förstora.Förstora bilden

Gunilla Widlund och Christina Stern utbildar Götene kommuns lärare i genrepedagogik

Språket blir en allt viktigare nyckel till att klara skolan för eleverna. Därför vidareutbildas Götene kommuns lärare i genrepedagogik för att på ett bättre sätt kunna stötta eleverna i deras språkutveckling.

Den nya läroplanen Lgr11 har ett tydligt fokus på språkets betydelse i skolans ämnen. Därför har kommunen valt att satsa extra på just elevernas språkutveckling. Under tre års tid har Christina Stern och Gunilla Widlund utbildat Götene kommuns lärare i genrepedagogik. De träffas en gång i veckan under sju veckor och diskuterar språkutvecklande arbetssätt. Lärarna ges där redskapen för att kunna stötta eleverna och ge dem förutsättningarna för att uppnå de språkliga krav som ställs i skolans olika ämnen.

Modellen lärarna får lära sig kallas cirkelmodellen och innebär att eleverna får studera olika typer av litterära genrer, såsom till exempel instruktioner, argumentationstexter och berättande texter. De typiska dragen i texterna granskas för att eleverna i grupp och sedan på egen hand ska kunna lära sig att skriva liknande texter själva. Att samtala och reflektera över texterna är viktiga delar för att eleverna ska kunna lära sig ett kunskapsspråk som skiljer sig från talspråket. Det är viktigt för att de senare ska kunna lyckas i sina studier och kommande arbetsliv.

Varje kurs avslutas med att deltagarna redovisar ett arbete enligt cirkelmodellen. Kursledarna Christina och Gunilla ser genrepedagogiken som en viktig arbetsmetod för att ge eleverna en god möjlighet att lyckas i skolans alla ämnen.

Vid frågor kontakta:

Susanna Ward-Jonsson
Kommunutvecklare med pedagogisk inriktning
E-post: susanna.wardjonsson@gotene.se
Telefon: 0511-38 62 62

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!