Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Lämna synpunkter på planen för skolbarnomsorg

Barn- och ungdomsberedningen har under drygt ett halvt år arbetat med framtidsfrågor som är viktiga för skolbarnomsorg.

Under arbetets gång har beredningen haft kontakter med föräldrar och personal inom skolbarnomsorgen, för att efterhöra hur dessa grupper tänker kring framtidsfrågor.

Nu finns ett arbetsmaterial som beredningen önskar att föräldrar och andra intresserade tar del av. Synpunkter lämnas senast 18 mars.

Synpunkter skickas till:

Götene kommun
Barn- och ungdomsberedningen
533 80 Götene

Ansvariga politiker är beredningsledare Susanna Lundgren och vice beredningsledare Anna Jansberger.

Läs arbetsmaterialet Plan skolbarnomsorg 2010-2012 Pdf, 50.5 kB.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!