Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Källby Gårds och Prästgårdsängens förskolor har fått utmärkelse

Publicerad: 18 juni 2010
Trygg, säker och utvecklande skola har tilldelats Källby Gårds och Prästgårdsängens förskolor. Utmärkelsen ges till den skola som systematiskt arbetar med att verksamheten och miljön skall upplevas som trygg, säker och utvecklande.

En trygg, säker och utvecklande skola kännetecknas av:

  • Arbetsmiljöarbetet är en del av det dagliga verksamheten
  • Elever har stort inflytande över sin arbetsmiljö, föräldrar involveras i arbetsmiljöarbetet och elevskyddsombudens roll är tydlig
  • Rutiner är utarbetade och förankrade så att risksituationer undanröjs
  • Det finns handlingsplaner mot mobbning, kränkande särbehandling och våld
  • Tillbud och skador registreras, följs upp och används i det skadeförebyggande arbetet
  • Arbetsmiljöronder genomförs minst en gång per termin
  • En årlig inventering av skolgårdsmiljön och lekutrustning görs
  • Utbildningsinsatser bedrivs för att säkra kompetensen och ge ny kunskap
  • Insatser görs för att främja en god hälsa
  • Samverkan sker med olika sektorer, organisationer och myndigheter.
Certfieringen gäller i två år.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!