Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Historien bakom namnet på Liljestensskolan

Publicerad: klockan

Förstora bilden

Liljesten vid Götene kyrka. Klicka på bilden för att förstora.

Efter en namntävling valdes Liljestensskolan till namn på Götene kommuns nya 7-9-skola som invigs i augusti 2015. Liljestenen kan ses som en symbol för strävan efter kunskap och insikt om världen, en kunskap som byggs upp och utbyts i fredliga möten. Ett passande namn för en ny skola som i sig utgör en sammanslagning av två befintliga skolor.

Möten och kunskapsutbyten receptet på utveckling

Människor har i alla tider hämtat kunskaper från andra delar av världen. Så gjorde vikingarna och så gör vi än idag. Eftersom vi själva aldrig har haft svaren på livets alla frågor har receptet på mänskligt överlevnad och utveckling under århundraden varit fredliga möten och kunskapsutbyten mellan individer, kulturer och länder.

Idag får vi tillgång till andras kunskap, tankar och idéer genom ett par knapptryckningar på datorn eller mobilen, något som förr krävde långa, mödosamma och ibland även farliga resor. Utan våra förfäders framsynthet, nyfikenhet och äventyrslusta hade dessa möten inte ägt rum och världen hade troligtvis sett annorlunda ut mot vad den gör idag. Liljestenarnas mönster är ett av otaliga exempel på den kunskap, inspiration och de tankar som skaffades genom alla dessa resor.

En symbol för strävan efter kunskap och insikt

Liljestenarna tillverkades under en förhållandevis kort period under medeltiden, från slutet av 1100-talet och under 1200-talet. De användes ursprungligen som gravhällar och senare under 1600-, 1700- och 1800-talen som dekoration och utsmyckning i kyrkor och i kyrkliga sammanhang. Mönstren på stenarna symboliserar livets träd ur den kristna religionen. Ett motiv som även är vanligt förekommande i flera andra religioner och är allmänt spritt i Europa och mellanöstern.

Liljestenarnas specifika mönster är summan av människors möten och utbyten av tankar och influenser från olika håll i världen. Stenarna, liksom den värld vi lever i, är ett resultat av den mosaik som människors idéer och föreställningar bildar. De är i allra högsta grad mångkulturella och samtidigt väldigt specifika i sin utformning och i sitt geografiska genomslag. Av de cirka 530 dokumenterade liljestenar som finns i Sverige finns huvuddelen i Västra Götaland och nära en fjärdedel av dem finns i Götene kommun.

Vi ser därför liljestenen som en fin och, för oss, unik symbol för strävan efter mer kunskap och insikt om världen. En kunskap som byggs upp och utbyts mellan individer, kulturer och länder och som utvecklar världen. Av den anledningen tycker vi att Liljestensskolan är ett passande namn på Götene kommuns nya 7-9-skola som i sig är en sammanslagning av två befintliga skolor som tillsammans ska bilda en ny mosaik av individer, tankar och idéer. Där ska tankar och idéer utbytas och ny kunskap byggas upp som så småningom utvecklar världen.

Så valdes Liljestensskolan som namn till Götene kommuns nya 7-9-skola

För att hitta ett namn till den nya gemensamma 7-9-skolan som invigs i augusti 2015 utlystes en namntävling på kommunens hemsida. Sextiotvå olika förslag lämnades in och av dessa valde en referensgrupp bestående av elever, skolpersonal, rektorer samt representanter från kommunförvaltningen och näringslivet ut fem tävlingsbidrag som bäst motsvarade de namnkriterier som hade ställts upp. Därefter röstade kommunstyrelsen om vilket av de fem namnen det skulle bli. Liljestensskolan fick flest röster och kommunstyrelsen beslutade därför att döpa den nya 7-9-skolan till Liljestensskolan. Det vinnande namnförslaget lämnades av Anna-Karin Gagnemyr från Kinne-Vedum, Götene.

Kontaktperson

Gunnar Nordlie
Rektor och projektledare
Telefonnummer: 0511- 38 66 11
E-post: gunnar.nordlie@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!