Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Gott resultat gällande luftmätning på Källby Förskola

Publicerad: klockan

Källby förskola. Klicka på bilden för att förstora.Förstora bilden

Källby förskola. Klicka på bilden för att förstora.

Resultatet från luftmätningar som genomfördes i Källby förskola den 17 september är sammanställt. De åtgärder som har genomförts har gett ett gott resultat och förskolan är fri från mikroorganismer som förekommer i en aktiv fuktskada.

Den 17 september gjordes luftmätningar för att klargöra om åtgärderna som genomfördes när vattenläckan konstaterade har gett resultat. Mätningarna gjordes i rum 11, 24 och 26 samt ett utomhusprov för att kunna jämföra värdena.

Analys av mätningarna och provresultat

I analysen har 12 ämnen som är specifika för växande mikroorganismer analyseras. Dessa ämnen har inte, normalt sett, andra källor än att de produceras när mikroorganismer växer. Ämnenas förekomst även i så små mängder som tiomiljondels gram indikerar att det troligen finns en aktiv fuktskada som på verkar rumsluften.

När det gäller indikation av mikrobiell påverkan finns 5 möjliga svarsalternativ beroende på sannolikheten för påverkan av mikrobiell aktivitet:

  • Det finns inga indikatorer på mikrobiella problem.
  • Det kan inte uteslutas att det finns mikrobiell aktivitet.
  • Det finns vissa indikationer på mikrobiell aktivitet.
  • En mikrobiell aktivitet är trolig.
  • Analysresultatet tyder på förekomst av mikrobiell aktivitet.

Provsvar från Källby förskola

Samtliga provsvar för Källby Förskola rapporterades som: ”Det finns inga indikatorer på mikrobiella problem”.
Det finns då inga mikroorganismer som påverkar rumsluften och vår slutsats är att de åtgärder som genomfördes, efter att vattenläckan konstaterades, har varit effektiva och gett ett gott resultat.

Önskar du ta del av provsvaren är du välkomna att kontakta någon av oss.
Inger Såndberg, förskolechef, Källby förskola
Telefon: 0511-38 65 40
E-post: inger.sandberg@gotene.se

Åsa Hammargård, enhetschef/fastighetsförvaltare, Förvaltningen för Service & Teknik
Telefon: 0511-32 220
E-post: asa.hammargard@skara.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!