Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Götenes ettor lär sig skriva och läsa med ny metod

Publicerad: klockan

Götenes förstaklassare har under hösten jobbat med metoden ”Att skriva sig till läsning”. Med hjälp av tangentbord kopplade till surfplattor kan eleverna fokusera på stavning, meningsuppbyggnad och textinnehåll istället för att fokusera på att forma bokstäver.

Under höstterminen har metoden ”Att skriva sig till läsning” använts i Götenes skolor för att lära förstaklassarna att läsa och skriva. Metoden är utarbetad av den norske forskaren Arne Trageton och bygger på att eleverna två och två skriver enkla meningar tillsammans på en surfplatta eller dator. Genom att diskutera tillsammans med klasskamraten vad som ska skrivas, hur ord stavas och hur meningar konstrueras bygger eleven upp sin språkmedvetenhet och lär sig att samarbeta. Att använda surfplattan eller datorn till hjälp för att skriva texterna innebär att eleverna helt kan fokusera på språkanvändningen istället för på att motoriskt forma bokstäver. En viktig del i metoden bygger även på att träna den motoriska förmågan genom att jobba med illustrationer till texterna för att längre fram börja skriva med papper och penna.

Metoden har först de senaste åren börjat få ett större genomslag i takt med att datorer och surfplattor har gjort entré i den svenska skolan. Eftersom metoden är relativt ny finns det lite forskning kring effekterna av metoden men Arne Trageton har visat på olika forskningsresultat som pekar på att metoden är framgångsrik när den utförs på rätt sätt. Det har också vuxit fram en stor grupp lärare som lovordar arbetssättet.

En viktig del i projektet har varit att lägga fokus på läsplattan som ett arbetsredskap för skriv- och läsinlärningen. Att tidigt lära barnen att använda de digitala verktygen i skolan till skolarbete tror vi skapar bra förutsättningar för att de digitala verktygen ska vara ett stöd för eleven i skolarbetet istället för en distraktion.

‒ ”Att skriva sig till läsning" har för min klass inneburit ett lustfyllt sätt att lära sig läsa och skriva. Eleverna har snabbt landat i arbetssättet och iPaden har blivit en naturlig del av undervisningen. Jag har sett kreativa texter växa fram och stoltheten hos eleverna när de läst upp det som de skrivit”, säger Pernilla Bergman, klasslärare på Lundabyn.

Kontaktpersoner:

Vill du veta mer om metoden eller projektet i Götenes skolor vänligen kontakta någon av följande personer:

Christina Gustafsson Specialpedagog
läs- och skrivutvecklare
e-post: christina.gustafsson@gotene.se
telefon: 0511 – 38 64 59  

Jonathan Nyberg
IT-samordnare skolan
e-post: jonathan.nyberg@gotene.se
telefon: 0511-38 68 48

Susanna Ward-Jonsson
kommunutvecklare pedagogisk verksamhet
e-post: susanna.wardjonsson@gotene.se
telefon: 0511-38 62 62  

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!