Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Götenes 9:or bästa betyg sedan 2008

Publicerad: klockan

Klicka på bilden för att förstora.Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

Vårens niondeklassare gick ur skolan med de bästa betygen sedan 2008. Kompetensutvecklingen av lärare och fritidspedagoger fortsätter för att ytterligare höja elevernas resultat och för att öka elevernas trivsel i skolan.

På onsdag är det dags för skolstart igen. Vi ser fram emot en ny spännande och innehållsrik termin och gläds samtidigt åt att vårens niondeklassare gick ur skolan med goda slutbetyg. Hela 83 procent av Götene kommuns elever i årskurs nio gick ut med betyg i samtliga ämnen. Det är en förbättring med fyra procentenheter från föregående läsår då 79 procent av niondeklassarna lämnade skolan med fullständiga betyg.

Även det genomsnittliga meritvärdet för kommunens nior förbättrades. Varje betygsteg motsvarar en viss poängsumma, det högsta betyget A ger 20 poäng och det lägsta godkända betyget E ger 10 poäng. Betygsumman räknas samman och ger ett så kallat meritvärde. Niorna i Götene hade ett genomsnittligt meritvärde på 210 poäng, vilket är en ökning med tre poäng från föregående läsår och det högsta sedan 2008.

Förklaringen till de förbättrade resultaten är långsiktiga och målmedvetna satsningar, såväl inom grundskolan som inom förskolan och fritidshemmen.
‒ Målmedvetet arbete handlar om att hålla i och hålla ut i det vi gör, säger Susanna Ward Jonsson, kommunutvecklare på Götene kommun med inriktning mot pedagogisk verksamhet. Vi har duktiga lärare i både förskolan och grundskolan och skickliga fritidspedagoger som verkligen arbetar målmedvetet med att utveckla eleverna kunskapsmässigt och det ger resultat.

Under kommande läsår satsas det ytterligare på kompetensutveckling för kommunens lärare och pedagoger för att höja elevernas resultat ytterligare och för att öka elevernas trivsel i verksamheterna. För andra året i rad utbildas lärare från både grundskolan och förskolan samt fritidspedagoger till så kallade lärledare. Lärledarna lär sig att hålla kollegiala lärande samtal med sina kollegor kring exempelvis forskningsresultat och hur de påverkar undervisningen. Att koppla samman hjärnforskning och pedagogik är det senaste inom skolområdet. Förskolelärarna kommer därför att fokusera på hur barns hjärnor utvecklas och hur de därmed lär sig på bästa sätt. Ett antal mattelärare kommer också att delta i Skolverkets satsning Matematiklyftet II och förra läsårets lyckade satsning på samrättning av de nationella proven i matte kommer att fortsätta.

Vidare kommer natur- och teknikutvecklarna Per Malmeling och Iren Axelsson att fortsätta med sitt arbete kring NT-undervisningen i både förskolan och grundskolan. Förra året kartlade de hur NT-undervisningen ser ut i kommunens skolor och i år kommer de stödja lärarna i hur de kan utveckla undervisningen. I grundskolans år F-6 samt i fritidshemmen kommer ett särskilt stort fokus läggas på hur verksamheterna tillsammans kan stödja elevernas kunskapsmässiga utveckling. Tonvikt kommer att läggas på utveckling av elevernas analysförmåga, kommunikationsförmåga, begreppsliga förmåga, metakognitiva förmåga samt elevernas förmåga att hantera information. I årskurserna 7-9 kommer man att fokusera på hur digitala verktyg kan stödja elevernas kunskapsutveckling.

‒ Vi ser fram emot ett nytt spännande och innehållsrikt läsår och har goda förhoppningar om att vi kommer att se ytterligare förbättrade resultat när det är dags för skolavslutning igen nästa vår, säger Susanna.

Vid frågor, kontakta:

Susanna Ward Jonsson
Kommunutvecklare inriktning pedagogisk inriktning
E-post: susanna.wardjonsson@gotene.se
Telefon: 0511-38 62 62

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!