Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Götene kommun har ansökt om att delta i projektet Matglädje

Tallrik med hackade grönsaker.

Fokus Matglädje - för hållbara måltider inom offentlig verksamhet. Fokus Matglädje består av 3 olika steg - var och ett med målet att stärka samarbetet och utveckla ny kompetens inom kommunens offentliga måltidsverksamheter.

Det innebär konkreta möten i tre steg kring behov och upplägg tillsammans med representanter för kommunen.

  1. Möte med representanter från kommunledning eller nämnd, skolledare, kostchef. I fokus står kommunens matvision för hållbar utveckling.
  2. Utbildning för personal i den offentliga måltidsverksamheten. Steg 2 består av en basutbildning och två praktiska utbildningar för kökspersonalen.
  3. Utvärdering och fortsatt förändringsarbete

Projektet delfinansieras genom projektstöd från Jordbruksverket och Hushållningssällskapet. Götene kommun är en av 38 kommuner som har anmält sitt intresse för projektet "Fokus Matglädje". Under detta år (2010) kommer 15 kommuner att arbeta med projektet och 35 kommuner nästa år om projektstödet från Jordbruksverket blir förnyat.

Frågor besvaras av:

Juliane Bettzieche, utvecklingsledare
E-post: juliane.bettzieche@gotene.se
Telefon: 0511-38 63 94
Mobil: 070-693 06 37

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!