Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Götene kommun är först i landet att erbjuda Praktik­ersättning till ungdomar som ingår i aktivitets­ansvaret

Publicerad: klockan

Götene kommun erbjuder nu ungdomar som inte kan eller vill studera på gymnasiet möjligheten att få praktikersättning för att de inte ska hamna i utanförskap.

När skolplikten upphör efter grundskolan väljer de flesta ungdomar att gå vidare till studier på gymnasieskolan. För de ungdomar som av någon anledning inte kan, eller av andra orsaker väljer att inte studera vidare behöver det finnas andra insatser att erbjuda.  Kommunerna har ett viktigt ansvar genom sitt aktivitetsansvar som förtydligades i skollagen den 1 januari 2015.

Utbildning är en av de viktigaste faktorerna för hur en ung människas liv kommer utvecklas. Det är därför viktigt att samhällets insatser sätts in i tidigt. Ungdomars utvecklingsprocess behöver fortgå utan längre avbrott.  

Praktikersättning

Som ett led i utvecklingsarbetet för ungdomars utvecklingsprocess har Götene kommun infört möjligheten att få praktikersättning motsvarande CSN-bidraget, för närvarande 1050 kronor per månad. Ersättningen är i första hand riktad till ungdomar mellan 16-18 år som ingår i aktivitetsansvaret och som inte går på gymnasiet. För att ha rätt till ersättningen ska ungdomen följa den uppgjorda planeringen, ersättningen betalas ut under en begränsad tid.  

Götene kommun är den första kommunen i Sverige som helt finansierar ersättningen med kommunala medel.

Vad innebär aktivitetsansvar?

Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar i kommunen som inte går i eller har slutfört gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan och som inte fyllt 20 år.

Kommunens aktivitetsansvar ska  erbjuda dessa ungdomar lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. Kommunen ska också dokumentera sina insatser på lämpligt sätt och föra ett register över ungdomarna.

Det är alltså ett ansvar som är reglerat i skollagen för att motverka utanförskap och psykisk ohälsa. Av de människor som hamnat utanför socialförsäkringssystemen är de utan utbildning överrepresenterade.

Mer information

Sofia Jonsson, aktivitetsansvarig
Telefon: 0511-38 60 54
E-post: sofia.jonsson@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!