Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Götene har några av landets minsta barngrupper och hög andel med utbildade förskollärare

Publicerad: klockan

Klicka på bilden för att förstora.Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

Lärarförbundet har i en stor enkät kartlagt arbetsvillkoren för landets förskollärare. Hälften svarar att de inte hinner med sitt uppdrag då majoriteten jobbar i alltför stora barngrupper. I Götene är 26 procent av de åldersindelade barngrupperna större än de borde vara.

Enligt Skolverkets riktlinjer bör barngrupperna i förskolan för ett- till treåringar inte vara större än tolv barn. För äldre barn är rekommendationen max femton barn per grupp.

I Götene kommun översteg under fjolåret 26 procent av alla åldersindelade barngrupper den här riktlinjen. Det här är betydligt lägre än rikssnittet (52 procent).

– Förskolläraren måste kunna se och möta varje barn. Stora barngrupper leder ofta till högre ljudnivåer och ökad stress. Förskollärare är tyvärr ett av de yrken med högst sjukskrivningar idag, barngruppsstorlekarna måste tas på allvar, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande för Lärarförbundet.

Skillnaderna bland kommunerna i Västra Götalands län är stora. I Dals-Ed var 14 procent av barngrupperna större än de borde år 2019, i Lilla Edet 83 procent.

Fem av tio har förskollärarexamen

Utöver barngrupperna har förskolepersonalens utbildning och kompetens stor betydelse för verksamheten. Förskollärarna är här centrala för att säkra förskolans kvalitet.

Under 2019 hade 52 procent av personalen i förskolan Götene förskollärarexamen. Det är betydligt fler än i riket som helhet (40 procent).

Av personal i kommunen saknade 20 procent helt utbildning för arbete med barn.

Skolchefen är nöjd över resultatet

"Att vi har kunnat uppnå det här beror dels på att vi har goda grundresurser plus att vi har lyckats få det riktade statsbidraget tre år i rad. Vi har dessutom fått mer pengar för varje gång vi har sökt. Alla de pengarna går till personalförstärkningar och det har möjliggjort väldigt mycket för oss", säger Skolchef Leif Lagergren i intervju med Götene tidning.

Leif hoppas att föräldrar och barn märker att vi har förskolor som är väldigt, väldigt bra. Att Götene kommun och invånare ska vara stolta för sina förskolor och personal.

"Det är lätt att bli hemmablind och ibland måste man se andra kommuner för att få en rättvisande bild. Min uppfattning är att politikerna i Götene har prioriterat och satsat pengar på barnomsorg, skola och äldreomsorg i många år och då blir det väldigt lätt för oss tjänsemän att jobba för att skapa bra verksamhet. " säger Leif

utbildade förskolelärare

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!