Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Förtydligande om förändrade tider för musikskolans verksamhet

Publicerad: klockan

Klicka på bilden för att förstora.

Klicka på bilden för att förstora.

På direktiv från Skolverket kommer regelbunden ledighet för deltagande i fritidsverksamheter inte längre beviljas under skoltid. Detta medför att musikskolans verksamhet måste förläggas utanför skoltid för att eleverna ska ha möjlighet att delta i musikskolans verksamhet.

Varje rektor är ansvarig för sin skolas verksamhet och har i uppdrag från Skolverket att se till att de lagar och regler som finns för skolverksamheten följs. Skolverket är den myndighet som har rätt att tolka skollagen och myndighetens direktiv är rektorerna skyldiga att följa.

Ett av Skolverkets direktiv är att det inte finns utrymme för elever att ges systematisk ledighet från lektionstid för att delta i fritidsverksamhet. Musikskola, precis som fotboll, simskola eller ridning, klassas som en fritidsaktivitet. Skolverkets direktiv om att inte bevilja elever regelbunden ledighet får konsekvensen att musikskolans verksamhet inte kommer kunna fortsätta att bedrivas på skoltid eftersom inga elever kommer att ges ledigt för att delta i musikskolans undervisning.

Musikskolan i Götene kommun kommer därför under våren se över sin verksamhetsplanering för att se hur den bäst utformas utanför skoltid så att så många barn som möjligt har möjlighet att delta i musikskolans undervisning.

Om du har några frågor angående skolan, vänligen kontakta:

Olle Isaksson                                                                 
Chef sektor välfärd barn och unga          
E-post: olle.isaksson@gotene.se                                   
Telefon: 0511-38 60 72                      

Om du har några frågor angående musikskolan, vänligen kontakta:

Lena Lyresten
Chef musikskolan
E-post: lena.lyresten@gotene.se
Telefon: 0511-38 60 61

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!