Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Femton förstelärare i Götene kommuns grundskolor

Publicerad: klockan

Klicka på bilden för att förstora.Förstora bilden

Bakre raden från vänster: Jessica Örnheim, Christoffer Mattsson, Mattias Andersson, Per Jonåker, Annelie Johansson, Magdalena Arthursson, Sara Svensson, Björn Malmgren, Kajsa Améen. Främre raden från vänster: Anna Arnerfors, Maria Nilsson, Sandra Nieroth, Heide Norrgård, Kristina Lenhult. Susanne Renhult saknas på bilden.

Femton förstelärare har fått i uppdrag att under två år utveckla det kollegiala lärandet för att ytterligare förbättra undervisningen på Götene kommuns grundskolor. Tjänsternas inriktning styrs av varje skolas specifika behov och förutsättningar.

I och med höstterminens start påbörjade 15 förstelärare sina uppdrag i Götene kommuns grundskolor. Det är första läsåret som det finns förstelärare i kommunen och totalt 26 lärare sökte de 15 tjänsterna som utannonserades under våren. I tisdags samlades de nya förstelärarna och kommunens rektorer för ett gemensamt uppstartsmöte.

Staten tilldelar varje kommun ett antal förstelärartjänster beroende på kommunens storlek. Götene kommun fick totalt 15 tjänster. Nästa år kommer antalet förstelärartjänster utökas ytterligare. Innehållet i tjänsterna utarbetas på respektive skola utifrån dess specifika behov och förutsättningar. Gemensamt för alla uppdrag är att försteläraren ska arbeta med att utveckla det kollegiala lärandet på skolan så att undervisningen förbättras ytterligare. Uppdragen löper över två läsår.

Kajsa Améen, Mathias Andersson, Susanne Renhult och Jessica Örnheim är Fornängsskolans förstelärare. De ska arbeta med att utveckla lärandet bland sina kollegor när det gäller att öka elevernas lust och motivation för lärandet. Det handlar bland annat om hur undervisningen kan anpassas till elevernas nivå och knyta an till deras erfarenheter, intressen och behov. Samma uppdrag har Anna Arnerfors och Sandra Nieroth, förstelärare på Västerbyskolan.

Ljungsbackenskolans och Lundabyns förstelärare Per Jonåker, Kristina Lenhult, Heide Norrgård, Björn Malmgren och Maria Nilsson ska arbeta med det kollegiala lärandet runt formativ bedömning. Den formativa bedömningen är en del av undervisningen och en viktig faktor för elevernas kunskapsutveckling.

Christoffer Mattson, förstelärare på Hällekis skola, ska stödja sina kollegor när det gäller värdegrundsfrågor och elevernas begreppsförståelse i olika ämnen. Förstelärarkollegan Magdalena Arthursson på Källby gård ska arbeta med att utveckla samarbetet mellan olika stadier och olika ämnen. Värdegrundsfrågor och ökat samarbete mellan stadier och ämnen är också det som förstelärarna Sara Svensson och Annelie Johansson på Prästgårdsskolan kommer att stödja sina kollegor i.

Vid frågor kontakta:

Susanna Ward Jonsson
kommunutvecklare med inriktning mot pedagogisk verksamhet
E-post: susanna.wardjonsson@gotene.se
Telefon: 0511-38 62 62

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!