Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Bra skolresultat för Götenes elever

Publicerad: klockan

Skolresultaten för Götenes elever i årskurs 3, 6 och 9 har förbättrats och ligger idag över riksgenomsnittet i flera ämnen. Det visar betygsstatistik och resultaten från vårterminens nationella prov.

Resultaten för årskurs 9 visar en klar förbättring i framförallt matematik. Av niondeklassarna klarade 87,5 procent det nationella provet i matte jämfört med 71 procent året innan. Även resultaten i svenska och engelska är fortsatt höga i årskurs 9. Totalt fick 99 procent godkänt i engelska (94 procent 2012) och 95,6 procent klarade svenskproven (94 procent 2012).

Resultaten för de nationella proven i årskurs 6 har inte publicerats ännu men betygsresultaten visar att Götenes sjätteklassare ligger över rikssnittet i svenska, matte och engelska. Nationella prov genomförs även i årskurs 3 och även där ligger Götenes elever klart över rikssnittet.

Götene kommun har under ett antal år gjort satsningar i skolan för att stärka elevernas lärande, något som kommer att fortsätta även kommande år. Utvecklingssatsningarna löper som en röd tråd från förskolan och genom hela grundskolan. Lärandeprocesser och skolresultat följs regelbundet upp för att veta vilket nästa fokusområde ska bli. Extra satsningar görs också på implementering av de nya läroplanerna som infördes 2011 och på hur personalen på ett medvetet sätt kan arbeta med språket för att stödja elevens lärande. Bland annat genomgår all skolpersonal i förskolan och grundskolan olika typer av utbildningar, både på Högskolan i Skövdes och i egen regi. Stort fokus läggs även på trivsel och att barnen ska må bra och ges tid och möjlighet till att lära sig. Personalen för regelbundna samtal om trivselfrågor och ett antal samtalsledare har utbildats under hösten för att stödja detta arbete.

Vid frågor eller för mer information kontakta:

Susanna Ward Johansson
Kommunutvecklare med inriktning pedagogisk verksamhet

E-post: Susanna.WardJonsson@gotene.se

Telefon: 0511-38 62 62

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!