Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Barnombudsmannen ger Götene kommun beröm

Tre killar.
9 april 2010
Barnombudsmannen samt Barn- och elevombudet vid Skolinspektionen har i samarbete låtit kalla 10 kommuner till dialogmöte om arbetet mot kränkande behandling i skolorna. Av dessa är fem kommuner representanter för goda exempel och fem som står inför stora utmaningar.

Götene är en av de kommuner som tillhör gruppen goda exempel och som anses arbeta på ett bra sätt mot kränkande behandling. Dialogmötets syfte är att identifiera hinder och formulera lösningar som innebär att kommunerna bättre kan förverkliga lagens krav på nolltolerans. I Dialogen kommer Götene att få dela med sig av sina erfarenheter och goda exempel.

Skolorna i Götene har en bra bas att stå på. Sedan ett antal år tillbaka arbetar alla förskolor och skolor med arbetsmiljöprogrammet "Trygga, säkra och utvecklande skolor".

Värdegrundsfrågorna har stor betydelse i skolornas arbete. Det långsiktiga arbetet har nu gett ett gott resultat. Men inget är så bra utan det kan bli bättre. Arbetet mot kränkningar måste ständigt pågå med avsikt att alla barn och ungdomar skall känna trivsel och trygghet på sin skola.

Mer information på Barnombudsmannens hemsida (nytt fönster)

Nyhet på Sveriges Radio Skaraborg: BO gör tummen upp för Götene kommun (nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!