Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Åtgärder för att minska smittspridning i skolrestaurangerna

Minskande av antal rätter, byte av serveringsbestick ofta och noggrann koll på matens temperatur är några av de många åtgärder som vidtagits i kommunens skolrestauranger för att minska smittspridning.

Förstora bilden

Kostenheten tillsammans med skolornas och förskolornas personal jobbar intensivt för att minska smittspridningen inom skolrestaurangerna. Hittills har följande åtgärder vidtagits:

  • De valbara rätter tas bort för de skolor som serverar valbara rätter.
  • Salladsbuffén tas bort och endast varma grönsaker serveras, förutom en kall grönsak (som eventuellt också tas bort).
  • Svinnmätningen pausas
  • Större smörpaket tas bort och istället införs portionsförpackat bordsmargarin.
  • En sorts knäckebröd serveras, som läggs upp på mindre upplägg för att ofta kunna bytas ut.
  • Serveringsbesticken byts ofta
  • Ytor desinficeras ofta
  • Noggrann koll hålls på matens temperatur eftersom viruset inte överlever i temperaturer över 55 grader.

Utöver detta arbetar vi för att öka avstånden mellan borden i matsalarna i den mån det är möjligt och att fler men mindre matlag införs för att färre elever ska äta samtidigt.

Åtgärderna är baserade på Livsmedelsverkets direktiv, Folkhälsomyndighetens föreskrifter med stöd av smittskyddsöfrordningen, samt kostenhetens pandemirutiner.

Coronaviruset sprids inte genom mat eller dryck

Coronavirus är en så kallad droppsmitta som sprids genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar. Det finns i nuläget ingenting som tyder på att viruset kan spridas genom att man äter mat eller dricker vatten. Bufféserveringar utgör heller inte en risk för smittspridning, oavsett om maten serveras varm eller kall.

Ordinarie livsmedelshantering ska följas

Livsmedelsverket bedömer att det inte behövs särskilda hygienråd för livsmedelshantering med anledning av covid-19. Ordinarie hygienrutiner kan följas för hantering av mat.

Den här nyheten är relaterad till coronaviruset. Informationen i nyheten är baserat på det aktuella läget vid publicering och kan sluta vara aktuellt om läget förändras. Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna på www.gotene.se/coronaviruset

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!