Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Ändrad lagstiftning gällande individuella utvecklingsplaner (IUP)

Publicerad: klockan

Den 19 november 2013 genomfördes en ändring i skollagen när det gäller hur ofta och i vilka årskurser som individuella utvecklingsplaner ska upprättas.

Individuell utvecklingsplan för elever i årskurs 1 - 5

Lagändringen innebär att det en gång per läsår för elev i årskurs 1-5 vid ett av utvecklingssamtalen ska upprättas en skriftlig individuell utvecklingsplan. Det ska då ges omdömen om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven i de ämnen eleven får undervisning i. En sammanfattning ska göras av vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen. Överenskommelser som görs mellan lärare, elev och elevs vårdnadshavare vid samtalet ska dokumenteras i utvecklingsplanen.

Ingen individuell utvecklingsplan för elever i årkurs 6 - 9

Lagändringen innebär att det för elever i årkurs 6 – 9 inte längre ska upprättas en individuell utvecklingsplan. Detta med hänvisning till att eleverna får betyg i dessa skolår.

Mer information finns på Skolverkets webbplats

http://www.skolverket.se/bedomning/den-skriftliga-individuella-utvecklingsplanen

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!