Gammal nyhet

Den här nyheten publicerades 29 november 2013 och är kanske inte aktuell längre.

Ändrad lagstiftning gällande individuella utvecklingsplaner (IUP)

Publicerad: 29 november 2013 klockan 10.57

Den 19 november 2013 genomfördes en ändring i skollagen när det gäller hur ofta och i vilka årskurser som individuella utvecklingsplaner ska upprättas.

Individuell utvecklingsplan för elever i årskurs 1 - 5

Lagändringen innebär att det en gång per läsår för elev i årskurs 1-5 vid ett av utvecklingssamtalen ska upprättas en skriftlig individuell utvecklingsplan. Det ska då ges omdömen om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven i de ämnen eleven får undervisning i. En sammanfattning ska göras av vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen. Överenskommelser som görs mellan lärare, elev och elevs vårdnadshavare vid samtalet ska dokumenteras i utvecklingsplanen.

Ingen individuell utvecklingsplan för elever i årkurs 6 - 9

Lagändringen innebär att det för elever i årkurs 6 – 9 inte längre ska upprättas en individuell utvecklingsplan. Detta med hänvisning till att eleverna får betyg i dessa skolår.

Mer information finns på Skolverkets webbplats

http://www.skolverket.se/bedomning/den-skriftliga-individuella-utvecklingsplanenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidansvarig: Maria Broström, senast ändrad 29 november 2013