Platåbergens Geopark

En tidsresa genom 1700 miljoner år.

Projekt Platåbergens Geopark

Klicka på bilden för att förstora.

Projektet Platåbergens Geopark jobbar för att etablera en Unesco Global Geopark i platåbergslandskapet i Västergötland. Den tänkta geoparken sträcker sig över nio kommuner; Trollhättan, Vänersborg, Grästorp, Lidköping, Götene, Skara, Mariestad, Skövde och Falköping. Grästorps kommun är projektägare.

Just nu pågår arbetet för fullt inför ansökan 2019 om att bli Sveriges första Unesco Global Geopark. Denna status blir en kvalitetsstämpel och ett bevis på att naturmiljöerna runt om oss är värda att uppmärksammas internationellt.

Vi hoppas att platåbergen ska bidra till en gemensam identitet i området och ge lokalbefolkningen en ökad stolthet över sin bygd.

En geopark är ett område med en geologi som är av internationell betydelse - något som är unikt i världen. Det menar vi att vi har i platåbergslandskapet. Både platåbergen i sig, men även peneplanet, alltså urbergsytan som platåbergen vilar på, och de kvartärgeologiska istidsavsättningarna är speciella och borde uppmärksammas mer.

I en geopark berättar man om sambanden mellan geologi, biologi, människor och kulturhistoria. En geopark ger ökad förståelse för hur vi bäst förvaltar våra naturresurser och vår planet. Men den ger också möjligheter till en positiv landsbygdsutveckling, bland annat genom utvecklad turism och genom aktiviteter och skolprogram för barn och unga. Som besökare och boende i Platåbergens Geopark ska du kunna lära dig mer om bergen och dess omgivningar och uppleva vindlande historiska berättelser och skeenden genom vandringsleder, utställningar, dramatiseringar, guidade visningar och med hjälp av spännande vr-teknik och animeringar!

Hur bidrar en geopark till en samhällsekonomisk utveckling i platåbergskommunerna?

 • Utveckling av besöksmål – investeringar & infrastruktur
 • Utveckling av landsbygden, främst genom naturturism
 • Utbildning & arbetsmöjligheter för turistföretag
 • Utveckling av lokala produkter
 • Internationell marknadsföring med möjlighet för internationella konferenser och utbyten
 • Möjlighet för internationella forskningsprojekt
 • Tillgång till projektmedel
 • Tillgängliggörande av områdets natur-och kulturarv: med hjälp av appar, spel,
  guidningar, publikationer, kartor
 • Tillgång till expertis inom geologi och naturturism
 • Ser till att områden med höga naturvärden uppmärksammas och bevaras för
  framtida generationer
 • Arbete med barn och unga genom skolprojekt och naturskolor

Kontakt:

Anna Bergengren, projektledare 
Telefon: 073-910 89 51
E-post: anna.bergengren@grastorp.se

Hanna Sundblad, projektmedarbetare 
Telefon: 0514-580 62
E-post: hanna.sundblad@grastorp.se

Mer information

Logotype Platåbergens Geopark

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!