Lyssna

Övernattning idrottshallar

Räddningstjänstens regler för tillfällig förläggning inom skol- och fritidsanläggningar

I en byggnad där tillfällig förläggning anordnas skall finnas:

 1. Brandredskap i erforderlig omfattning (25 meter till närmsta handbrandsläckare eller slangrulle).
 2. Tillgång till två av vardera oberoende utrymningsvägar.
 3. Utrymningsvägar skall vara utmärkta med belysta eller genomlysta nödströmsförsörjda skyltar.
 4. Utrymningsplan skall anslås i samtliga förläggningsutrymmen.
 5. Tillgång till telefon med 112-funktion. Telefonen skall placeras på en lätt tillgänglig plats inom anläggningen.
 6. de fall rummet ej är försett med automatiskt brandlarm (Rökdetektor) skall brandvarnare uppsättas.
 7.  Personliga tillhörigheter förvaras i förläggningen.

Vid förläggning i byggnads bottenvåning gäller:

Fönsterutrymning direkt till markplan från varje förläggningsrum godtas.

Vid förläggning i annat våningsplan än bottenvåning gäller att utrymningslarm finns:

Alternativ 1

Byggnaden förses med utrymningslarm styrt av ett automatiskt brandlarm enligt RUS 110, i tillämpliga delar. Larmet skall bestå av rökdetektor.

Alternativ 2

Manuellt utrymningslarm som lätt kan utlösas inom förläggningen av vakande vakt.

Anmälningsrutiner:

Brandmyndigheter skall i god tid (minst 2 veckor) underrättas om varje förläggningstillfälle. Anmälan skall innehålla namn på arrangör, förläggnings- objekt, tiden för nyttjandet, antal personer, säkerhetsansvarig, telefonnummer till ansvarig på platsen.

I övrigt skall följande angivna ordningsregler efterlevas vid förläggning/övernattning:

 1. Rökning förbjudet skall råda inom hela förläggningen.
 2. Dörrar till korridorer och trapphus skall hållas stängda, dock ej låsta. Lokaler EJ avsedda för förläggning och utrymning skall hållas låsta.
 3. Belysningen i korridorer och utrymningsvägar skall hållas tänd nattetid.
 4. Ansvarig person för förläggningen skall namnges till Räddningstjänsten. Denne skall svara för att Räddningstjänstens angivna föreskrifter och ordningsregler efterlevs. Dessutom skall denne tillse att samtliga närvarande ges erforderlig information om utrymningsvägar, larmets funktion och signal, telefon, brandredskap mm.
 5. För förläggningen ansvarig person eller en av denne delegerad person skall ständigt finnas närvarande inom förläggningen.

Blanketter

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!