Lyssna

Ordnings- och bokningsregler

Ordnings- och bokningsregler för kommunens idrottshallar och gymnastiksalar.

För att göra fritidsaktiviteterna fungerande och trivsamma för alla som utnyttjar kommunens idrottshallar och andra fritidslokaler har följande allmänna regler upprättats. I vissa lokaler gäller dessutom särskilda bestämmelser. Skolornas verksamhet har företräde framför föreningar, organisationer eller privatpersoner. Om lokalerna utnyttjas av flera föreningar samtidigt ansvarar dessa solidariskt för att ordningsreglerna följs.

Alla som bokar tid i kommunens lokaler måste ta ansvar för att låsa och släcka efter sig när man lämnar lokalerna, om inte ansvaret övertagits av nästa förening! Regeln är alltså mycket enkel: se till att du överlämnar ansvaret för lokalen till den förening/privatkund eller organisation som kommer efter. Kan du inte det lås och släck efter er!

1. Bokning

All tidsbokning under kvällstid (16.00 - 22.00) och helger (lördag-söndag 08.00 - 22.00) av idrottshallar och gymnastiksalar sker genom Bokningstjänsten. Bokningen skall ske i god tid och senast en vecka innan första aktivitetstillfället. Övriga skollokaler bokas genom respektive skola.

2. Avbokningar

Avbokningar måste göras senast två veckor (14 dagar) innan det första bokade aktivitetstillfället/tillfällena annars debiteras kostnaden för de tillfällen som bokats inom den första 14-dagarsperioden i bokningen.

3.  Utlämning av taggs

Förening/organisation eller privatperson som bokat tid skall kvittera ut tagg på Medborgarkontoret, mån-fred 8:00-17:00 Vid utkvitteringen ska bokningsnummer uppges.

Den som kvitterar ut tagg är personligen ansvarig för att den återlämnas.

Taggs behöver inte återlämnas utan den behålls av kunden tills nästa gång man bokar tid.

Tappar man bort sin tagg kostar en ny tagg 100 kr att köpa.

Förlust av tagg anmäls omedelbart till Bokningstjänsten eller Medborgarkontoret.

4.  Ansvarig ledare

För aktiviteter i lokalerna fordras minst en vuxen ledare (minst 18 år) som är ansvarig för verksamheten.

Lokalen får inte användas om ansvarig ledare saknas.

Ansvarig ledare besiktigar omklädningsrum och idrottshall före och efter användandet.

5.  Städning

Efter avslutad verksamhet skall ansvarig ledare se till att lokalen grovstädas.  Det innebär:

  • Papper, flaskor etc. plockas upp, eventuellt använt material återställs på sin plats.
  • Om det är nödvändigt, golvet sopas (t ex om man dragit in mycket grus).
  • Belysningen släcks, vattenkranar stängs och dörrar låses.
  • Om lokalerna lämnas i sådant skick att kompletterande städning fordras debiteras ansvarig förening/org/privatperson denna kostnad.

6. Särskilda städregler vid tävlingar, cuper mm

För att förhindra smittospridning i kommunens idrottshallar måste en noggrann städning göras efter varje arrangemang. Golven, toalettstolar, tvättställ och bänkar måste våttorkas. Rengöringsmedlet skall användas. Medlet finns tillgängligt i anvisat städförråd. 

7. Skor

Vid användandet av idrotts- och gymnastiklokalerna fordras sportskor med gummisula. Skor med svart sula får dock inte användas då de ger märken i golvet.

8. Skador

Viktigt att ansvarig ledare kontrollerar lokalens skick både före och efter användandet.

Vid eventuella skador skall detta meddelas till Medborgarkontoret eller Bokningstjänsten eller kommunens växel snarast dvs. nästföljande vardag.
Om skadegörelse sker blir föreningen skyldig att ersätta den uppkomna skadan, detsamma gäller för falsklarm till Räddningstjänsten.

9. Loven

Idrottshallar och gymnastiksalar är normalt stängda under skolornas jul- och sommarlov. Tider kan dock under jullovet bokas i Västerbyhallen efter särskild ansökan. Denna möjlighet finns endast för föreningar och organisationer med säsongsbokningar.

Övriga skollov är idrottshallar och gymnastiksalar tillgängliga som vanligt om inte annat meddelas!

10. Lån av material

Idrottshallarnas och gymnastiksalarnas material och utrustning ingår inte i upplåtelsen förutom där Fritid & förening har delat ansvarar för visst material.

11. Sunt förnuft

För övrigt gäller att lokalerna skall användas för sitt ändamål, och lämnas i sådant skick att det inte behöver finnas anledning till klagomål.

KOM IHÅG att ordningsregler är till för allas trevnad och en fungerande verksamhet!

Mer information

Bokningstjänsten
Telefon: 0511-38 60 51

Medborgarkontoret
Telefon: 0511-38 60 01

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!