Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Tryggare kan ingen vara? Svara på vår trygghetsenkät

Publicerad: klockan

Klicka på bilden för att förstora.

Klicka på bilden för att förstora.

Kommunen och polisen samverkar i det brottsförebyggande arbetet här i Götene kommun. Svara på denna enkät om trygghet där du kan påverka vad polisen ska prioritera i framtiden.

Polisen och kommunerna i Skaraborg vill lyssna in vad du upplever som problem i området där du bor. Din bild av området bidrar till den gemensamma lägesbilden i Götene kommun som ligger till grund för polisens arbete.

Vad ska medborgardialogerna leda till?

Utifrån den lokala lägesbilden tar polis och kommun fram konkreta aktiviteter för att öka tryggheten och minska brottsligheten, så kallade medborgarlöften. Medborgarlöften är en utveckling av dagens samverkanöverenskommelser mellan kommun och polis.

För kommunernas del kommer arbetet, tillsammans med andra underlag och statistik, att föras in i handlingsprogram för trygghet och säkerhet.

Närmare medborgarna

Från den 1 januari 2015 är polisen en nationell Polismyndighet. Syftet med omorganisationen är att polisen ska komma närmare medborgarna och lösa fler brott. Detta görs i samverkan med kommunerna.

Enkät

Klicka här för att svara på enkäten om trygghet och lokala problem i Götene kommun

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!