Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Projekt för ökad kvalitet inom demensvården

Publicerad: 23 februari 2012
Ian Bainbridge, Richard Hayes, Birgitta Hassellöf och Päivi Varis-Petersson. Foto: Erica Areflykt

Ian Bainbridge, Richard Hayes, Birgitta Hassellöf och Päivi Varis-Petersson. Foto: Erica Areflykt

Götene kommun har ansökt om EU-stöd till nya metoder och ökade aktiviteter inom demensverksamheten.
Ansökan omfattar 23 personer inom äldreomsorg, läkare, distriktssköterska, sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut, biståndshandläggare, samt kvalitetsutvecklare. Projektet innebär att dessa personer kommer att åka till England för auskultation under en vecka. De organisationer som vi önskar samarbete med finns i Sussex och i Norfolk.

Syftet med projektet är att genom kompetensutveckling av personal förbättra kvaliteten och förändra arbetsmetoder, vilket ska leda till att personer med demens och deras anhöriga ska få ett bättre stöd än de får idag.

Fokusområden är bland annat personcentrerad omvårdnad utifrån ett salutogent perspektiv samt upplevelsen av vad som är god kvalitet.

Under en vecka i januari var tre personer från äldreomsorgen i England för ett förberedande besök. De fick bland annat besöka hälsodepartementet samt träffa representanter för olika verksamheter.

Mötet med England var mycket positivt och ett ömsesidigt intresse för fortsatt samarbete tog form.

Ansökan är nu inskickad och besked kommer under maj månad om vårt projekt blir godkänt.

Projektet har ansökts med hjälp av West Swedens EU-Projekt Analystjänst (WEPA). Du kan läsa mer om WEPA på WestSwedens hemsida (öppnas i nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!