Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Nu är det nya medborgar­löftet för 2021 påskrivet

Vårt kommunalråd Susanne Andersson och områdespolischef Johan Rexhag skrev idag på medborgarlöftet som gäller för 2021. Medborgarlöftet är en del av polisens och kommunens samverkan kring arbetet att förebygga brott och skapa trygghet. Löftet utgår från den lokala problembilden, medborgarnas åsikter och den kunskap som finns inom polisen och kommunen.

Man och kvinna bredvid varandra vid ett bord med avtal framför sig som ska skrivas på.

Områdespolischef Johan Rexhag och kommunalråd Susanne Andersson redo att skriva på medborgarlöftet.

Generellt är invånarna i Götene kommun trygga men den otrygghet som ändå upplevs är bland annat kopplad till inbrott, stölder, drogmissbruk, centrala platser och trafiksituationen.

Därför lovar kommunen att:

 • Genomföra en trygghetsvandring i kommunen för att identifiera otrygga platser i syfte att få fram underlag för förbättringsåtgärder.
 • Genom drogförebyggande gruppen fortsätta det samverkande arbetet i drogförebyggande syfte.
 • Fortsätta samverka med näringslivet om brottsförebyggande aktiviteter och sysselsättningsfrågor.
 • Underlätta och skapa förutsättningarför att öka vuxennärvaron i offentlig miljö

Och Polisen lovar att:

 • Genomföra trygghetsskapande patrullering vid områden som framkommer från våra gemensamma lägesbilder i arbetet med Effektiv Samordning för Trygghet (EST).
 • Utföra riktade insatser mot narkotikamissbruk
 • Genomföra trafikkontroller vid relevanta platser.

Tillsammans lovar vi att:

 • Kontinuerligt informera om kommunens och polisens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.
 • Fortsätta utveckla arbetet med Grannsamverkan.
 • Samverka kring det drogförebyggande arbetet i kommunen.
Fem personer står utanför Centrumhuset i Götene med avstånd till varandra, områdespolischef och kommunalråd i förgrunden håller varsitt exemplar av medborgarlöftet. I bakgrunden syns kommunpolis och Säkerhetssamordnare.

Områdespolischef Johan Rexhag, kommunalråd Susanne Andersson, kommunpolis Elisabeth Oliv, Säkerhetssamordnare Dag Högrell och Felicia Abelsson efter påskriften av medborgarlöftet.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!