Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Nöjda brukare inom äldre- och handikappomsorgen 2013

Publicerad: klockan

Nu är 2013 års lokala brukarundersökning genomförd. 70 % av alla som fick en enkät svarade och skickade tillbaka den till kommunen. Tack till alla som svarat!

Sammanlagt 40 av 44 genomsnittsbetyg visar en nöjdhet på minst 7,0 och upp till 9,9, vilket känns fantastiskt roligt! Genomsnittsbetyg finns inom äldreboende, hemvård, korttids/fritids Skogsvägen, daglig verksamhet, personlig assistans, LSS-boenden, trädgårdstjänst och psykiatri. Godkänd nöjdhet ligger på 7,0 och maxbetyg är 10,0.

Inom äldreomsorgen ligger Källby hemvård och äldreboende i topp och inom handikappomsorgen är föräldrar till barn på korttids/fritids på Skogsvägen allra mest nöjda.

Bäst betyg överlag får Personalen i samtliga verksamheter. Även Maten & Måltiden inom äldreboendet får mycket högt resultat och Trygghet ligger högt i flera verksamheter.

Några områden får lite lägre betyg och dessa kommer vi att arbeta vidare med i verksamheten, bland annat tillgången till arbetsterapi och sjukgymnastik samt möjligheten att komma ut i friska luften när man önskar.

Att så många av er besvarar enkäten betyder jättemycket för oss som kommun. Naturligtvis tar vi närsomhelst emot dina synpunkter på verksamheten – vänd dig till personalen, chefen eller direkt till våra förtroendevalda politiker.

Läs mer om 2013 års resultat i brukarundersökningen så finns all information på kommunens hemsida.

Har du frågor så tveka inte att höra av dig!

Veronica Augustsson
Enhetschef, äldreomsorg
Telefon: 0511-38 61 06
E-post: mailto:veronica.augustsson@gotene.se

Robert Olsson
Enhetschef, handikappomsorg
Telefon:0511-38 62 39
E-post: mailto:robert.olsson@gotene.se


Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!