Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Publicerad: klockan

Fredrik Malm, Polisen, Susanne Andersson. kommunstyrelsens ordförande och Dag Högrell, risk- och säkerhetssamordnare. Klicka på bilden för att förstora.

Fredrik Malm, Polisen, Susanne Andersson, kommunstyrelsens ordförande och Dag Högrell, risk- och säkerhetssamordnare. Klicka på bilden för att förstora.

Medborgarlöften är en del av polisens och kommunens samverkansöverenskommelse om långsiktigt brottsförebyggande och trygghets­skapande arbete. Löftet utgår från den lokala problembilden, medborgarnas åsikter och den kunskap som finns inom polisen och kommunen. Det övergripande målet är att öka tryggheten och minska förekomsten av brott i Götene kommun.

I dag skrev kommunstyrelsens ordförande Susanne Andersson och lokalpolisområdeschef Fredrik Malm på medborgarlöftet för 2019.

Generellt är invånarna i Götene kommun trygga och den senaste medborgarundersökningen från SCB visade att otryggheten i kommunen har minskat. Den otrygghet som upplevs av invånarna är bland annat kopplad till inbrott, mörker och centrala platser med otillräcklig belysning.

I medborgardialoger framkommer det även en oro för ökad användning av droger i samhället. Detta bekräftas genom den trygghetssamver­kan mellan kommun och andra aktörer som genomförs regelbundet.

Medborgarlöften

Kommunen lovar att:

  • Genomföra temainriktade trygghetsvandringar
  • Lyfta fram trygghetsskapande och brottsförebyggande aspekter i stadsplaneringen
  • Genomföra temaaktiviteter mot droger för elev­er, personal och vårdnadshavare.
  • Fortsätta samverka med näringslivet om brottsförebyggande aktiviteter och sysselsättningsfrågor.

Polisen lovar att:

  • Genomföra trygghetsskapande patrullering vid områden som framkommer från våra gemensamma lägesbilder i arbetet med Effektiv Samordning för Trygghet (EST).
  • Genomföra riktade insatser mot narkotika.

Tillsammans lovar vi att:

  • Kontinuerligt kommunicera kring kommunens och polisens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.
  • Fortsätta utveckla arbetet med Grannsamverkan.
  • Kommunen och polisen tillsammans fortsätter samverkan kring det drogförebyggande arbetet i kommunen.

Handlingsplan

Handlingsplan för det brottsförebyggande arbetet 2019 Pdf, 274.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Fredrik malm, lokalpolisområdeschef och Susanne Andersson, kommunstyrelsens ordförande skriver under medborgarlöftet. Klicka på bilden för att förstora.

Fredrik malm, lokalpolisområdeschef och Susanne Andersson, kommunstyrelsens ordförande skriver under medborgarlöftet. Klicka på bilden för att förstora.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!