Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Familjecentrum i Götene – ett unikt samarbete och en förebild för Skaraborg

Publicerad: klockan

Klicka på bilden för att förstora.

Från vänster: Susann Sunberg förskollärare och samordnare, Theres Ericsson 1:e socialsekreterare, Anette Gustafsson LSS-handläggare, Carina Käll socionom, Annkatrin Fredriksson Distriktssköterska Närhälsans BVC. Frånvarande Anna Claesson specialpedagog, Ann-Sofie Lindén barnmorska, Elisabeth Svantesson distriktsköterska Kinnekullehälsans BVC

Sedan två år tillbaka träffas teamet av olika professioner på Familjecentrum regelbundet för att tillsammans upptäcka, tillgodose behov och utifrån sina olika yrkesroller utveckla det gemensamma arbetet med tidiga insatser och stöd till barn och barnfamiljer. Det är ett unikt samarbete som nu utgör förebild för Skaraborgs familjecentraler.

Varannan fredag träffas en barnmorska, en BVC-sköterska, en socialsekreterare, en LSS-handläggare, en specialpedagog och en förskollärare tillika samordnare på Familjecentrum i Götene. De träffas för att ta del av varandras kompetenser inom de olika yrkesprofessionerna, för att stötta och vägleda varandra samt för att samverka kring det samlade arbetet för god hälsa i familjer.

Familjecentrum i Götene riktar sig till föräldrar med barn upp till sex år. Verksamheten drivs i samverkan med mödrahälsovården, barnhälsovården, öppna förskolan och socialtjänsten. Den främsta vinsten med denna typ av samverkan mellan flera olika yrkeskategorier kring barn och barnfamiljer är att den ökar förmågan att upptäcka och tillgodose barnens och familjernas behov. Familjer och barn som behöver stöd eller befinner sig i riskzonen kan genom det här samarbetet fångas upp i ett tidigt skede, vilket ger unika möjligheter till att forma lösningar för individuella behov.

I Götene har arbetet kring samverkan varit framgångsrikt. Under åren har fler yrkeskategorier inkluderats i träffarna och utveckling av arbetsmodellen fortsätter. – Vi känner att vi är igång och ser ett stort engagemang hos varandra, säger teamet. Vi lär hela tiden genom det kollegiala samtalet och vi missar ogärna fredagsträffarna, de prioriteras högt.

Familjecentrum i Götene är en unik samverkansmodell. Vid Skaraborgs familjecentralers nätverksträff i slutet av mars presenterades ett förslag på en samverkansmodell av en barnhälsoöverläkare, en verksamhetsutvecklare och en samordnande barnmorska som man nu önskar införa på samtliga familjecentraler i Skaraborg. Götene, som har kommit långt i sitt arbete med Familjecentrum, lyftes som ett lyckosamt exempel på en samverkansmodell och som även är unik i sitt slag i Sverige idag.

Vid frågor kontakta:

Margareta Holmberg
Enhetschef för familjecentrum
E-post: margareta.holmberg@gotene.se
Telefon: 0511-38 63 04

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!