Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Återigen höga omdömen för äldreomsorgen

Publicerad: klockan

Klicka på bilden för att förstora.

Klicka på bilden för att förstora.

 - Vi är stolta och imponerade av personalen som alltid sätter våra äldre främst, säger Veronica Augustsson områdeschef för äldre- och funktionshinderområdet och Eva Thimfors socialchef. Vi firar detta "som vanligt" med tårta till personalen.

Återigen får äldreomsorgen höga omdömen i de nationella brukarundersökningarna där de äldre tillfrågas vad det tycker om äldreomsorgen. Jämfört med riket har Götene högre betyg i så gott som alla frågor. Brukarundersökningarna görs årligen av socialstyrelsen.

De äldre är mycket nöjda på äldreboendet

Svarsfrekvens 52,6 % .Riket 49,4 %

Om man ser till helheten för Götene så har verksamheten i särskilt boende fått ett bra resultat även i år. Götenes resultat ligger över rikssnittet i alla frågor utom två, dessa är "Lätt att få träffa läkare vid behov" och "Besväras av ensamhet"

100 % känner sig trygga i äldreboendet

Jämfört med alla kommuner i Sverige så ligger Götene ”topp tio” i 3 av frågorna. Dessa är:

 • Känner sig trygg på sitt äldreboende, 1:e bäst i riket
 • Har lätt att få kontakt med personalen på äldreboendet vid behov 5:e bäst i riket
 • Kan påverka vilka tider man får hjälp   6:e bäst i riket

De äldre på äldreboende är mest nöjda med:

 • Känner sig trygg på sitt äldreboende 100 %
 • Har lätt att få kontakt med personalen på äldreboendet vid behov 98 %
 • Får bra bemötande av personalen 96 %
 • Är sammantaget nöjd med äldreboendet 94 %
 • Fick plats på önskat äldreboende 93 %
 • Fungerande samarbete mellan anhörig och personal 92 %

Kastanjegården sticker ut

Alla äldreboenden har fått bra resultat men Kastanjegården sticker ut och har fått "Full pott" 100 % nöjdhet i 8 av de totalt 22 frågorna vilket är ett mycket bra resultat. Detta trots att ombyggnationen orsakat vissa störningar för de boende med buller och försämrad utemiljö under byggtiden.

Några förbättringsområden

Trots mycket höga omdömen finns det några av frågorna som fått ett lägre betyg som verksamheten måste förbättra. dessa är:

 • Ensamhet
 • Träffa läkare
 • Synpunkter och klagomål
 • Möjligheten att komma utomhus

Läs hela resultatet för särskilt boende Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

 

Hemtjänsten ligger över rikssnittet i alla frågor

Svarsfrekvens 64,1 %  Riket 59,8 %.

Om man ser till helheten för Götene så ligger vi 2018 över rikssnittet i alla av de totalt 15 frågorna vilket är ett mycket bra resultat.

Toppar i tre frågor

Jämfört med alla kommuner i Sverige så ligger Götene i topp i tre av frågorna. Dessa är:

 • Personalen kommer på avtalad tid, 4.e bäst i riket
 • Har lätt att få kontakt med personalen vid behov 13.e bäst i riket
 • Personalen brukar informera om tillfälliga förändringar,19:e bäst i riket

De äldre i hemtjänsten är mest nöjda med:

 • Får bra bemötande från personalen 99 %
 • Är sammantaget nöjd med hemtjänsten 96 %
 • Personalen kommer på avtalad tid 96 %
 • Fungerande samarbete mellan anhörig och hemtjänsten 95 %
 • Känner förtroende för personalen 95 %
 • Har lätt att få kontakt med personalen 92 %

Några förbättringsområden! 

Trots mycket höga omdömen finns det några av frågorna som fått ett något lägre betyg som verksamheten måste förbättra. dessa är:

 • Besväras av ensamhet
 • Vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål
 • Kan påverka vid vilka tider man får hjälp

Läs hela resultatet här för hemtjänsten Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Handlingsplan

Nu ska ledningen, enhetschefer och personal tillsammans analysera och diskutera resultatet och ge förslag på hur de ska kunna bibehålla de goda resultaten samt ge förslag på åtgärder till det som behöver förbättras.

Om socialstyrelsen nationella brukarundersökningar 

Socialstyrelsen gör en årlig undersökning där alla över 65 år och som har hemtjänst eller bor på ett äldreboende får svara på frågor om vad de tycker om sin vård och omsorg.

Länk till Socialstyrelsen, äldres uppfattning om äldreomsorgen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!