Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Annorlunda valborgsfirande och första maj i år också

Läget är allvarligt och smittspridningen av covid-19 fortsätter vara hög i länet. Att begränsa våra umgängen och hålla avstånd gäller oss alla även under valborg och första maj. Enligt covid-19-lagen får högst åtta personer delta vid valborgsfiranden och första maj-tåg.

Smittspridningen i länet är fortsatt hög och sjukvården är ansträngd. Därför är det extra viktigt att vi tänker om kring både valborgsfirande och första maj-tåg i år. Oavsett om det är en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som regleras av covid-19-lagen eller om det är en fest av privat karaktär gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Det innebär bland annat att vi ska hålla avstånd och endast umgås i en mindre krets.

Detta gäller för valborg- och första maj-friande enligt covid-19-lagen:
  • Publika valborgsmässofiranden och första maj-tåg går i regel under begreppen allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar och tillåter därför inte fler än åtta deltagare, i enlighet med covid-19-lagen.
  • Även privata sammankomster som anordnas i lokaler som hyrs ut för fester och liknande regleras av covid-19-lagen, vilket innebär att högst åtta personer får delta.

Länsstyrelsen, som har tillsyn över att covid-19-lagen följs, kan förelägga en arrangör att se till att inte fler än åtta personer deltar under ett valborgsmässofirande eller en första maj-demonstration. Ett vite kan kopplas till föreläggandet, vilket innebär att den som genomför ett arrangemang i strid mot gällande regler kan behöva betala vitet.

Den här nyheten är relaterad till coronaviruset. Informationen i nyheten är baserat på det aktuella läget vid publicering och kan sluta vara aktuellt om läget förändras. Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna på www.gotene.se/coronaviruset

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!