Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Öppen föreläsning om religion, islam och kulturmöten i vardagen - 21 april klockan 18.30 i Centrumhuset

Publicerad: klockan

Den 21 april hålls en öppen föreläsning om religion, islam och kulturmöten i vardagen i Centrumhuset. Det är fri entré och ingen föranmälan krävs. Välkommen!

Vi har bjudit hit Religionsvetarna för att ge en öppen föreläsning om religion, islam och kulturmöten i vardagen. Föreläsningen består av två delar - en introduktion till religion och islam samt kulturmöten i vardagen.

Introduktion till religion och islam

Med dagens flyktingströmningar till Sverige blir möten mellan olika religioner och ideologier allt vanligare i vårt samhälle. Men vad är egentligen religion? Om en person bekänner sig till en religion, är vederbörande då likadan som alla andra som bekänner sig till den religionen? Vi diskuterar typiska uppfattningar om vad religion är och kan vara, samt vad som är viktigt att tänka på när man närmar sig religiösa människor med bakgrund utanför Europa.

Många nyanlända i Sverige är muslimer eller kommer från delar av världen där islam utgör majoritetsreligion. För att underlätta mötet med dessa människor behöver vi mer kunskap om islam. Vi ger därför en kortfattad introduktion till religionen utifrån några viktiga berättelser och grundläggande traditioner. Utifrån den introduktionen visar vi hur islam kan innefatta allt från våldsbejakande extremister som anhängare av den Islamiska staten (IS), till muslimer som förespråkar en HBTQ- och feministvänlig tolkning av islam.

Kulturmöten i vardagen: normer, koder och kommunikation

Vi belyser kulturmöten utifrån vardagens problem, utmaningar och möjligheter. Vad kan en ”svensk” kultur innebära och vilka problem kan uppstå i mötet med andra kulturer? Vi exemplifierar med olikheter när det gäller uppfostran, könsnormer, med mera. Vad händer när en kulturs informella normer – ”självklara” normer och beteendemönster inlärda på en låg medvetandenivå – krockar med en annan kultur? Vi ger exempel och gör några övningar.

Religionsvetarna

Religionsvetarna består av fyra personer som är utbildade vid Göteborgs universitet och har kunskaper inom en rad olika samhällsvetenskapliga perspektiv, så som sociologi och psykologi, men även antropologi, statsvetenskap och historia.

Tillsammans har de erfarenheter från fältstudier i länder som Syrien, Indien, Iran, Nordkorea och Kina, och har blivit publicerade i tidskrifter som Method and Theory of the Study of Religion samt antologin India On My Mind.

Religionsvetarna utgår alltid från aktuell religionsvetenskaplig forskning i sina föreläsningar och är religiöst och politiskt obundna.

Tid och plats

Torsdagen den 21 april, klockan 18.30-20.30 i Sessionssalen i Centrumhuset, Götene.

Ingen föranmälan, fri entré.

Välkommen!

Arrangör

Folkhälsorådet i Götene kommun

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!