Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Arbetsgången för att få in våra asylsökande elever i Götene kommuns skolor

Publicerad: klockan

Klicka på bilden för att förstora.

Klicka på bilden för att förstora.

Så här arbetar vi i Götene kommun för att kartlägga våra asylsökande elevers kunskaper och få in dem på lämplig plats i skolorna.

Innan skolstart

När ett barn kommer till Sverige har de rätt till allmän förskola om de är mellan 3-5 år och till skola om de är mellan 6-16 år.

Innan Götene kommun kan påbörja en placering i förskola eller skola måste barnets vårdnadshavare eller god man ansöka via migrationsverket att barnet ska gå i förskola eller skola. Götene kommun får sedan en anvisning om att barnet vill ha förskola eller skola och vi kan då påbörja arbetet med att placera barnet.

Efter skolstart

Steg 1:

Skolan träffar elev och vårdnadshavare för att få en första inblick i elevens bakgrund, erfarenheter, skolgång och språk. I Götene kommun sker majoriteten av samtalen ihop med SVA-samordnare (SVA=Svenska som andraspråk). Personal från elevhälsoteamet och rektor kan också delta i samtalet.

Det finns två samordnare placerade på Lundabyn, en på Prästgårdsskolan och en på Liljestensskolan. Dessa kan vid behov även göra kartläggningar för elever som placeras på andra skolor i kommunen.

Steg 2:

Elevens kunskaper inom områdena litteracitet och numeracitet kartläggs.

Litteracitet handlar om elevens användning av skriftspråk i olika sammanhang och för olika syften. Numeracitet handlar om elevens förmåga att använda matematiskt tänkande när det gäller att lösa problem, föra resonemang, argumentera och motivera sina lösningar.

I Götene kommun gör SVA-samordnarna majoriteten av kartläggningarna. Dessa steg ska genomföras så att rektorn kan fatta beslut om placering av en nyanländ elev i årskurs och undervisningsgrupp inom två månader från att hon eller han skrivits in i svenska skolan.

Det är resultatet av kartläggningen tillsammans med elevens ålder och personliga förhållanden i övrigt som ska ligga till grund för det beslutet. Materialet ska då också användas för planering av undervisning och fördelning av undervisningstid.Eftersom Götene kommun tagit emot många asylsökande under en kort tid kommer inte alla barn att kunna bli inskrivna i skolan samtidigt.

Vi kommer att göra inskrivning och kartläggning med ett mindre antal barn i taget men med ambitionen att alla barn ska ha genomfört steg 1+2 så fort det är möjligt.

Rektors beslut:

Efter steg 1+2 tar ansvarig rektor beslut om i vilken årskurs och undervisningsgrupp eleven ska gå.

Steg 3:

Efter en tid i grundskolan finns möjlighet för ämneslärare att kartlägga elevens kunskaper i respektive ämne.

Skolverkets material för kartläggning

Vi använder Skolverkets material för att kartlägga de nya elevernas kunskaper. Du kan läsa mer om det på Skolverkets hemsida (nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!