Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Korta fakta om integration - vecka 49

Publicerad: klockan

Varje vecka publicerar vi Integrationsrutan i Götene tidning där vi listar korta fakta. Här samlar vi alla punkterna och utvecklar dem lite. Den här veckan handlar det om utländsk bakgrund.

Visste du att ...?

... Götene kommun har drygt 13 000 medborgare och att 1554 utav dessa har utländsk bakgrund. De kommer från 93 olika länder och har bott i Götene kommun olika länge. De flesta kommer från Syrien, Finland, Polen, Chile och dåvarande Jugoslavien i nämnd ordning.

Götene, och Sverige i övrigt, har mångfald och det berikar oss och vårt samhälle. Under de perioder då Sverige har tagit emot störst mängd invandrare har landet utvecklats som mest. Under 1200- och 1300-talen kom den tyska invandrarvågen av arbetskraft och administratörer som lade grunden till mycket av det vi förknippar med Sverige idag. Under 1600-talet strömmade det in människor från Tyskland, Nederländerna, Vallonien och Brittiska öarna och Sverige blev en internationell stormakt samtidigt som vi fick många nya städer (till exempel Göteborg), ämbetsverk och begynnande industri. Under 1950- och 1960-talen när arbetskraftsinvandringen var som störst formades det moderna välfärdssamhället. För att inte tala om alla de nya maträtter som våra invandrade har gett oss som nu är standard i de svenska hemmen (Källa: Dick Harrison). Tänk om vi inte haft invandring. Hur hade vårt samhälle sett ut då?

... arbetslösheten är relativt låg i Götene. Totalt är det 403 personer i arbetsför ålder som är inskrivna på Arbetsförmedlingen som arbetslösa. Utav dessa har 120 personer utländsk bakgrund. Långtidsarbetslösheten för ungdomar sjunker i Götene.

Alla vi som är i arbete kan hjälpa någon annan till ett arbete. Vi kan hjälpa till med kontakter i arbetslivet och tips på utbildningar som leder till arbete. Vi kan också ge andra chans till en praktikplats för att få pröva på hur det är att jobba i Sverige när man aldrig gjort det. Du kan också hjälpa en ungdom till sitt första jobb genom sommarjobb och praktik.

... Götene kommun har just nu 113 personer som läser SFI, praktiserar och förbereder sig för sitt första jobb i Sverige. De är nyanlända, har fått sitt personnummer och ska leva och bo i Götene.

Götene behöver nya invånare som arbetar och betalar skatt. Nu gäller det att vi tar emot dem på ett bra sätt så att de väljer att stanna kvar här för att berika vårt samhälle. Ju fler skattekronor desto bättre samhällsservice för alla medborgare.

... Götene kommun har cirka 90 unga vuxna mellan 16 och 24 år som varken går i skolan eller arbetar. Det är både ungdomar med svensk och med utländsk bakgrund. De flesta av dessa finns med i kommunens olika program för att komma tillbaks till skolan eller in i arbete.

Att ungdomar varken studerar eller jobbar är olyckligt för både individen och för samhället. Därför lägger Götene kommun stor energi på att få alla som har hamnat utanför att komma tillbaka och hitta sin väg till egen försörjning.

Kontakt

Ulla Knutsson, integrationsstrateg
Telefon: 0511-38 60 22
E-post: ulla.knutsson@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!