Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Korta fakta om integration - vecka 48

Publicerad: klockan

Varje vecka publicerar vi Integrationsrutan i Götene tidning där vi listar korta fakta. Här samlar vi alla punkterna och utvecklar dem lite. Den här veckan handlar det om anställning av nyanlända.

Visste du att ...?

... du som arbetsgivare kan få ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen när du anställer en nyanländ person. Sverige har 160 bristyrken där arbetsgivarna inte hittar rätt kompetens. Nu har vi många som kommit med en kompetens som vi eftersöker men som kanske har för lite kunskap i det svenska språket och om svensk arbetsmarknad.

Att lära sig det svenska språket är det viktigaste för att kunna komma ut på arbetsmarknaden men vi som redan är inne på arbetsmarknaden kan hjälpa andra att komma dit. Genom att vara på en arbetsplats kan man faktiskt bättra på sin svenska genom att vara i miljöer med redan etablerade svenskar för att få yrkesspråket, förstå hur den svenska arbetsmarknaden fungerar och se hur det sociala samspelet är på en arbetsplats.

... du kan få ersättning om du anställer en person som varit utan arbete en längre tid eller är ny i Sverige. Om du anställer en person som är nyanländ kan du få ersättning under de tre första åren från det att personen fick sitt uppehållstillstånd. Stödet kallas särskilt nystartsjobb.

Om du anställer en person som är nyanländ kan du som arbetsgivare få ersättning under de tre första åren från det att personen fått sitt uppehållstillstånd. Stödet kallas särskilt nystartsjobb och grundar sig på de ersättningar till den anställde som du betalar arbetsgivaravgift för. Hör alltid med arbetsförmedlingen om vad som gäller i det enskilda fallet när du vill anställa någon.

... du som arbetsgivare också kan få ersättning om du anställer någon som är ny i Sverige och samtidigt läser svenska. Stödet kallas instegsjobb. Du kan också få handledningsbidrag i tre månader med 50 kronor per dag. Stödet kan ges så länge etableringsplanen pågår.

Du kan få ersättning med 80 % av lönekostnaden, det vill säga bruttolönen. Som mest kan du få 800 kr per dag vid heltidsarbete. Du kan få ersättningen som kallas instegsjobb högst i 24 månader. Hör alltid med arbetsförmedlingen om vad som gäller i det enskilda fallet när du vill anställa någon.

... du som arbetsgivare kan få ekonomisk ersättning om du anställer en person som har svårt att få ett arbete utan stöd. Stödet kallas extratjänst. Extratjänst gäller för anställning inom vissa offentligt finansierade tjänster till exempel skola, barnomsorg och äldrevård.

Du får ersättning som kallas extratjänst med 100 procent av lönekostnaden det vill säga bruttolön, för en anställning motsvarande 75 procent av heltid. Som mest kan du få 990 kronor per arbetsdag. Du får även ersättning på 115 kronor per dag för handledning av din anställde på arbetsplatsen. Du kan få ersättning för extratjänst i tolv månader med möjlighet till förlängning. Arbetsförmedlingen bedömer hur lång tiden får vara. Hör alltid med arbetsförmedlingen om vad som gäller i det enskilda fallet.

Kontakt

Ulla Knutsson, integrationsstrateg
Telefon: 0511-38 60 22
E-post: ulla.knutsson@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!