Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Korta fakta om integration - vecka 44

Publicerad: klockan

Varje vecka publicerar vi Integrationsrutan i Götene tidning där vi listar korta fakta. Här samlar vi alla punkterna och utvecklar dem lite.

Visste du att?

...enligt Läkare utan Gränser som utfört en studie i flera länder på asylsökandes hälsa, har man sett att många mår dåligt och att det ser likadant ut oavsett i vilket land man väntar på asyl.

Läkare utan gränser valde Götene för att vi har många asylsökande och för att vi är en liten kommun med små resurser för målgruppens psykosociala behov.

...det är inte bara flykt, oro för familjemedlemmar och trauman som är orsaken till den psykiska ohälsan. De nya asylreglerna skapar också oro, då man inte vet om man får stanna och i så fall hur länge och om man får ta hit sin familj.

Familjeåterförening kan bara komma i fråga om du har fått permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd i tre år. Den som får stanna i Sverige i 13 månader får alltså inte chansen att återförenas i Sverige med sin familj.

...nu har det kommit ytterligare en orosfaktor eftersom Migrationsverket flyttar asylsökande till andra platser där de kan ha självhushållning det vill säga där man kan laga sin egen mat.

Det är lagen om offentlig upphandling som styr vilka anläggningar som får finnas kvar. Sist in först ut gäller. Migrationsverket vill använda sina billigaste platser för att spara pengar.

...all den oro som de asylsökande lever med hindrar dem att ta in ny kunskap som krävs för att kunna etablera sig i sitt nya land. Etableringen in i samhället stannar av för en stund, kontakter bryts och den invanda rutinen med skola och svenskundervisning ska börja om på en ny plats. Men var?

Nu behövs alla frivilliga mer än någonsin för att finnas till hands och stötta i det oroliga läget som ett besked om en flytt innebär. Alla volontärer kan tänka på att lämna kontaktuppgifter som en kanal för eventuella stödbehov.

Kontakt

Ulla Knutsson, integrationsstrateg
Telefon: 0511-38 60 22
E-post: ulla.knutsson@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!