Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Korta fakta om integration - vecka 16

Publicerad: klockan

Varje vecka publicerar vi Integrationsrutan i Götene tidning där vi listar korta fakta. Här samlar vi alla punkterna och utvecklar dem lite. Den här veckan har vi tema Götenemodellen.

Visste du att:

...asylboendena i Götene kommun satsar nu tillsammans på att asylsökande som finns på boendena ska kunna aktivera sig själva genom ett koncept som kallas support group?

Syftet med support group är att de asylsökande ska hålla sin kompetens och sin framtidstro levande och på så vis lättare komma ut i studier, praktik och arbete.

...i Götene kommun finns det två aktiva supportgrupper av asylsökande som är ansvariga för att informera och vara ansvariga för olika saker som de asylsökande själva vill genomföra på respektive asylboende i Brännebrona och Lundsbrunn?

Engelsktalande personer från olika språkgrupper och med olika kompetenser leder nu de grupper som ska ta ansvar för olika aktiviteter som ska genomföras. På Lundsbrunns asylboende har de en städgrupp som städar i området. Vidare ska olika sportgrupper och en hälsogrupp startas upp. Brännebronas asylboende har startat en barngrupp och färdigställer nu ett rum i källaren för detta ändamål.

...de två supportgruppernas första uppdrag var att genomföra en kompetenskartläggning av de vuxna på boendet?

De vill visa vilka kompetenser som finns på asylboendena för att redan etablerade svenskar ska förstå att asylsökande både kan ta hand om sig själva och bidra till utveckling av vårt samhälle. Asylsökande får göra praktik och vissa får även jobba under asyltiden om de har visat upp ett giltigt pass för Migrationsverket. Ju fortare de kan komma ut i arbetslivet desto snabbare lär man sig också hur det svenska samhället fungerar.

...de flesta aktiviteter som de asylsökande vill genomföra kommer att behöva stöd från civilsamhället för att kunna genomföras? Därför har nu en strategisk grupp bildats som ska ha som främsta uppgift att stötta och hjälpa till att förverkliga de idéer som föreslås.

Den strategiska gruppen som består av både asylsökande och representanter från civilsamhället kommer i första skedet enbart inrikta sig på att hitta lösningar och skaffa material för de behov som uppstår från de operativa grupperna.

Även om de asylsökande är välutbildade vet de inte hur vårt samhälle fungerar och de har heller inga egna resurser eller kontakter. Vi som finns som stöd för de asylsökande får vägleda och utbilda i hur det svenska samhället fungerar. På så vis kan dessa kunskaper föras vidare till övriga asylsökande.

Kontakt

Ulla Knutsson, integrationsstrateg
Telefon: 0511-38 60 22
E-post: ulla.knutsson@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!