Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Korta fakta om integration - vecka 15

Publicerad: klockan

Varje vecka publicerar vi Integrationsrutan i Götene tidning där vi listar korta fakta. Här samlar vi alla punkterna och utvecklar dem lite. Den här veckan har vi tema utbildningsinsats kulturmöten.

Visste du att:

...Götene kommun vill hjälpa till att öka förståelsen för vad som händer i världen och i Götene genom att satsa på utbildning i religion och kulturmöten?

Många av de migranter som nu kommer till Sverige har sin bakgrund i en kultur där klan-, släkt- och religionstillhörighet intar en dominerande roll. Vad händer i mötet med Sverige, ett av världens mest individualiserade länder, där staten antas fylla nästan alla säkerhets- och trygghetsfunktioner? Utbildningens syfte är att ge interkulturell kompetens i form av praktisk kunskap som konkret kan tillämpas i arbetet med migration/integration och kulturmöten.

...Götene kommun ska utbilda alla anställda i kulturmöten och i introduktion till religion och islam?

I kommunen arbetar drygt 900 personer och alla kommer att erbjudas utbildning i ämnet med kortare eller längre pass beroende på vad man jobbar med i vardagen.

...de som ska utbilda oss är Religionsvetarna som är utbildade vid Göteborgs universitet inom humanistisk religionsvetenskap?

Religionsvetarna består av fyra personer som är utbildade vid Göteborgs universitet. Samtliga har stor ämneskunskap och många års erfarenhet av att föreläsa. Fördelen med att ha utbildats inom humanistisk religionsvetenskap (även kallad religionsbeteendevetenskap) är att det är en tvärvetenskaplig disciplin, det vill säga att man utgår ifrån en rad samhällsvetenskapliga perspektiv, så som sociologi och psykologi, men även antropologi, statsvetenskap och historia. Tillsammans har de erfarenheter från fältstudier i länder som Syrien, Indien, Iran, Nordkorea och Kina och har blivit publicerade i tidskrifter som Method and Theory of the Study of Religion samt antologin India On My Mind. Religionsvetarna är politiskt och religiöst obundna.

...du som kommuninvånare kan komma på en öppen föreläsning den 21 april klockan 18.30‑20.30 i Centrumhuset?

Du behöver inte anmäla dig men ta gärna med en vän.

Kontakt

Ulla Knutsson, integrationsstrateg
Telefon: 0511-38 60 22
E-post: ulla.knutsson@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!