Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Vad gör de olika myndigheterna i den pågående flyktingkrisen?

Publicerad: klockan

Klicka på bilden för att förstora.

Klicka på bilden för att förstora.

Många flyktingar söker sig just nu till Europa och Sverige på grund av situationen i Syrien, Irak och andra länder. Det finns ett samlat ansvar för att gemensamt ta hand om de flyktingar som anländer till Sverige och de svenska myndigheter samarbetar just nu intensivt på nationell, regional och lokal nivå.

Det finns dock skillnader i myndigheters ansvar när det gäller de människor som söker asyl, och de som väljer att inte göra det. Därför har vi här listat vad de olika aktörerna gör. På krisinformation.se (nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du en längre version.

Migrationsverket

I normala fall är det de asylsökande själva som söker upp Migrationsverket när de kommer till Sverige. Eftersom det just nu kommer så många flyktingar möter Migrationsverket även flyktingarna vid till exempel centralstationerna i Malmö och Stockholm. Där finns också bussar som kan köra flyktingarna till asylboende. Migrationsverket lägger ned ett stort arbete på att hitta boenden eftersom det varje vecka kommer tusentals asylsökande till Sverige. Migrationsverket ordnar tak över huvudet åt alla människor som vill söka asyl i Sverige. De prövar också de asylsökandes rätt till uppehållstillstånd i Sverige.

Du kan läsa mer om Migrationsverkets arbete på Migrationsverkets hemsida (nytt fönster). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

MSB:s uppdrag är att samordna Sverige för att hanteringen av flyktingsituationen ska bli så effektiv som möjligt, och för att inget ska glömmas bort. Med hjälp av regelbundna nationella samordningsmöten, nationella lägesbilder och analyser från MSB får kommuner, landsting, myndigheter och andra aktörer stöd att fatta informerade och välgrundade beslut i sina verksamheter.

Du kan läsa mer om vad MSB gör på deras hemsida (nytt fönster). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Polisen

När polisen möter någon som vill söka asyl i Sverige hjälper de den asylsökande att få kontakt med Migrationsverket. Polisen informerar också om vilka regler som gäller för utländska medborgares vistelse i Sverige.

Polisen ansvarar för ordning och säkerhet, ingripande mot eventuella brott, inre utlänningskontroller samt gränskontroller vid Schengenområdets yttre gräns. Sverige har inga yttre landsgränser inom Schengenområdet, så yttre gräns i Sverige innebär normalt sett ankomst av flyg eller sjötrafik från länder som inte är med i Schengen. Polisens inre utlänningskontroller innebär att polisen kan kontrollera om utländska medborgare har rätt att vistas i landet. De som inte har rätt att vistas i landet och som inte vill söka asyl i Sverige kan avvisas av polismyndigheten enligt Utlänningslagen.

Läs mer om Polisens arbete på deras hemsida (nytt fönster). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Landsting, regioner och kommuner

Staten ansvarar för asyl- och flyktingmottagandet i Sverige men mycket av det konkreta arbetet sker i kommunerna och i landstingen. Till exempel har alla asylsökande rätt till hälsoundersökning och vård och alla barn måste erbjudas skola. Kommunerna har också, enligt Socialtjänstlagen, ansvar för att ta hand om ensamkommande barn.

Några exempel på kommuners och landstingens arbete är att:

  • ordna centrala ankomstpunkter för asylsökande
  • ordna tillfälliga boenden för ensamkommande barn
  • samarbeta med det lokala näringslivet för att underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden
  • samverka med ideella organisationer för att främja förståelse mellan unga med olika bakgrund
  • bygga ut kollektivtrafik för att främja ökad spridning av bosättningen till kommunens småorter
  • ordna mobil hälsovård till olika grupper samt hälsokommunikatörer som genom dialog på modersmålet främjar god hälsa.

Du kan läsa mer om kommuners och landstings ansvar på Sveriges kommuners och landstings (SKL) hemsida (nytt fönster). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regeringen

Regeringen ansvarar för den övergripande samordningen, prioriteringen och inriktningen av samhällets krisberedskap. Dessutom har den krisorganisation som finns inom regeringskansliet förstärkts. Där har flyktingfrågan pekats ut som en av de allra viktigaste uppgifterna. Regeringen har också lämnat särskilt stöd till frivilligarbetet med flyktingar.

Läs mer om hur regeringen arbetar med flyktingfrågorna på regeringens hemsida (nytt fönster). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelser

Länsstyrelserna arbetar för att stödja och underlätta samverkan mellan länets kommuner och berörda myndigheter kring flyktingsituationen. Länsstyrelserna ordnar vid behov regionala samverkansmöten för berörda aktörer, samordnar information samt rapporterar läget i länet till den nationella nivån. Länsstyrelserna kan också stötta aktörerna när de behöver få fram fler resurser. Flera länsstyrelser har till exempel vädjat till kommunerna i sitt län att ordna fler boendeplatser, både för asylsökande och personer som redan fått uppehållstillstånd

Läs mer om myndighetssamverkan kring asylsökande i Västra Götaland (nytt fönster). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frivilligorganisationer och trossamfund

Många frivilligorganisationer och trossamfund arbetar med att samla in pengar och ge stöd till flyktingar som kommer till Sverige. Rädda Barnen, Röda Korset och Svenska kyrkan är några exempel.

Vad kan du göra?

Många hör av sig till Götene kommun och undrar om de kan hjälpa till på något sätt. Det är otroligt vad många goda viljor och krafter det finns här. Det känns fantastiskt att bo i ett samhälle där så många vill hjälpa till!

Här har vi samlat lite information om hur du kan hjälpa till här i Götene.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!