Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Studiebesök i Vänersborg för erfarenhetsutbyte om stora asylboenden

Publicerad: klockan

Vänersborgs kommun tog emot vår kommunledningen för att berätta om deras erfarenheter av att ha Sveriges största asylboende i kommunen. Bra och nära samarbeten, engagerade frivilliga och fokus på långsiktig integration är deras råd för en god och hållbar vardag för såväl de asylsökande som för kommunens medborgare.

Under onsdag eftermiddag den 18 november besökte kommunledningen, (bland andra kommunalråd, kommunchef, socialchef och skolchef) Vänersborgs kommun för att ta del av deras erfarenheter och kunskaper av att ha Sveriges största asylboende i kommunen.

Restad gård - Sveriges största asylboende

Restad gård öppnade som asylboende 2013 och i dag bor omkring 1 400 personer bor där. Det är Sveriges största asylboende.

Eftersom det är ett asylboende är det Migrationsverket som ansvarar för de som bor där, men många frivilligorganisationer och föreningar är aktiva för att ge de asylsökande människorna en aktiv och meningsfull tid medan de väntar på sitt asylbesked. Tack vare insatser av många frivilliga krafter och organisationer har Restad gård blivit ett föredöme och fått besök och beröm av flera ministrar och kungen.

Restad support group

Support group är en samverkansgrupp där svenskar och flyktingar tillsammans hjälper och stödjer de boende på Restad Gård. Gruppen ordnar bland annat:

  • introduktion av nya asylsökande som kommer för att bo på Restad gård
  • barnpassning till de asylsökandes barn så att föräldrarna kan gå på svenskundervisning
  • språkcaféer och mingelkvällar där nyanlända och svenskar träffas för att bekanta sig och lära av varandra.

Läs mer om Restads support group på deras hemsida (nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och facebooksida (nytt fönster). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

​Långsiktig integration kommunens fokus

Vänersborgs kommun har reglebundna avstämningar och nära kontaker med ägaren till Restad gård, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket för att kunna arbeta med den långsiktiga integrationen av de asylsökande i samhället och in på arbetsmarknaden. Kommunen tar bland annat emot praktikanter från Restad gård inom flera av kommunens verksamheter. 

Ansvaret för den kortsiktiga och direkta integrationen överlåts till Migrationsverket, frivilligorganisationerna och föreningarna. Det görs just för att ge kommunen utrymme att kunna arbeta med de mer långsiktiga frågorna och utmaningarna.

Många goda råd och nya perspektiv

Götene kommuns kommunledning tar med sig många goda råd och nya perspektiv från mötet med Vänersborgs kommun.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!